Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej by Mind Map: Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej

Rozdział I - Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży

1.1 Problem alkoholizmu w Polsce

1.2 Działanie alkoholu na organizm nastolatka

1.3 Młodzież jako grupa szczególnie zagrożona problemami alkoholowymi

1.4 Źródła zagrożeń i przyczyny problemów alkoholowych młodzieży gimnazjalnej

Rozdział II - Zjawisko narkomani wśród młodzieży

2.1 Rozwój narkomani w Polsce

2.2 Wpływ narkotyków na organizm nastolatka

2.3Przyczyny zażywania narkotyków przez młodzież

2.4 Rodzaje środków uzależniających

Rozdział III - Metodologia badań własnych

3.1 Przedmiot i cel badań

3.2 Problemy i hipotezy badawcze

3.3 Zmienne i ich wskaźniki

3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział IV - Analiza wyników badań własnych

4.1 Przedstawienie otrzym,anych wyników badań

4.2 Podsumowanie i wnioski