Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej by Mind Map: Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Alkoholizm i narkomania wśród młodzieży gimnazjalnej

Rozdział I - Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży

1.1 Problem alkoholizmu w Polsce

1.2 Działanie alkoholu na organizm nastolatka

1.2.1 Jak dochodzi do uzależnienia

1.2.2 Fazy uzależnienia od alkoholu

1.3 Młodzież jako grupa szczególnie zagrożona problemami alkoholowymi

1.4 Źródła zagrożeń i przyczyny problemów alkoholowych młodzieży gimnazjalnej

Rozdział II - Zjawisko narkomani wśród młodzieży

2.1 Rozwój narkomani w Polsce

2.2 Wpływ narkotyków na organizm nastolatka

2.3Przyczyny zażywania narkotyków przez młodzież

2.4 Rodzaje środków uzależniających

2.4.1 Konopie

2.4.2 Heroina

2.4.3 Amfetamina

2.4.4 Esctasy i LSD

Rozdział III - Metodologia badań własnych

3.1 Przedmiot i cel badań

3.2 Problemy i hipotezy badawcze

3.3 Zmienne i ich wskaźniki

3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze

Rozdział IV - Analiza wyników badań własnych

4.1 Przedstawienie otrzym,anych wyników badań

4.1.1 Tabele i wykresy

4.2 Podsumowanie i wnioski