Kuidas tõsta õpilaste õpihuvi?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kuidas tõsta õpilaste õpihuvi? by Mind Map: Kuidas tõsta õpilaste õpihuvi?

1. Rohkem praktilist tööd

2. Mida õpilased õppida tahavad?

3. Naljakamad tunnid

4. Paremad suhted õpetajate vahel

5. Teha katseid ja näidata olukordi

6. Rääkida vähem ja kirjutada vähem

7. Õpetada eluksvajalikku asju

7.1. Arvete maksmist

7.2. Mis maksude maksmist peab jälgima ise

7.3. Elupinna ostmise vajalikud protseduurid

7.4. Notari kui lepingu tunnistaja vajaduse selgitamine

7.5. Kuidas esitada kohtuhagi

8. Ootamatud ja võib-olla ka ehmatavad näited

9. Hinnatakse praktilist tööd, mitte teoreetilist