De eendracht

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
De eendracht by Mind Map: De eendracht

1. Onderwijs

1.1. VMBO

1.1.1. TL

1.2. HAVO

1.3. VWO

1.3.1. Tweetalig

2. Vakken

2.1. Talen

2.1.1. Nederlands

2.1.2. Engels

2.1.3. Duits

2.1.4. Frans

2.1.5. Latijn

2.1.6. Grieks

2.2. Exacte vakken

2.2.1. Wiskunde

2.2.2. Scheikunde

2.2.3. Natuurkunde

2.2.4. Algemene natuurwetenschappen

2.3. Maatschappelijke vakken

2.3.1. Economie

2.3.2. Aardrijkskunde

2.3.3. Geschiedenis

2.3.4. Maatschappijleer

2.3.5. Management en organisatie

2.4. Technische vakken

2.4.1. Techniek

2.4.2. Informatiekunde

2.4.3. Programeren

2.5. Algemene vakken

2.5.1. Tekenen

2.5.2. Culture kunstzinnige vorming

2.5.3. Muziek

2.5.4. Lichamelijke opvoeding

2.5.5. Handvaardigheid

3. Organisatie

3.1. Directie

3.2. Docenten

3.3. Administratie

3.4. Ondersteunend personeel

3.5. ICT

3.6. Ouderraad

3.7. Leerlingenraad

4. Inrichting

4.1. Open school

4.2. Modern

4.3. Vaklokalen

4.4. Ruime kantine

4.5. Mediatheek

4.6. Docentenkamer

4.7. Stilteruimtes

4.8. Sportgelegenheden

4.9. Fietsenstalling

4.10. Parkeerterrein

4.11. Gehandicaptenvoorzieningen

4.11.1. Lift

4.11.2. Rolstoel helling

4.12. Lockers

4.13. Moderne technologische hulpmiddeln

4.13.1. Informatieborden

4.14. Goed bereikbaar

4.14.1. Trein

4.14.2. Bus

4.14.3. Auto

4.14.4. Fiets

4.15. Groen

5. Soort school

5.1. Algemeen onderwijs

5.1.1. Openbaar

5.1.1.1. Voortgezet onderwijs

6. Visie op onderwijs

6.1. Samenwerken

6.2. Zelfstandig

6.3. Uitdagend

6.4. Open

6.5. Ondersteunend

6.6. Modern gericht

6.7. Verantwoordelijk

6.8. Passend onderwijs

6.9. Competentiegericht

6.10. Wederzijds respect