Osobnostní výchova

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Osobnostní výchova by Mind Map: Osobnostní výchova

1. obsah předmětu

2. organizace předmětu

2.1. požadavky

2.1.1. docházka (PS)

2.1.2. seminární úkol

2.1.2.1. zadání

2.1.2.2. wordclouds

2.1.3. test/kolokvium

2.2. termíny výuky a vyučující

3. základní pojmy

3.1. osobnostní výchova / osobnostně sociální výchova

3.1.1. osobnost

3.1.1.1. bilogická složka

3.1.1.2. psychologická složka

3.1.1.3. sociální složka

3.1.2. výchova / rozvoj

3.1.2.1. osobnostní rozvoj = cíl

3.1.2.1.1. ale jak?

3.1.2.2. ideál kalokagathie

3.1.2.3. průřezové téma "osobnostní a sociální výchova"

3.2. osobnostně sociální rozvoj v psychologii

3.2.1. interakce zrání a učení

3.2.2. osobnostní zralost, zdravá osobnost, osobnostní integrita

4. studijní zdroje

4.1. sylabus

4.2. studijní opora (pro KS)