Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Osobnostní výchova by Mind Map: Osobnostní výchova
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Osobnostní výchova

obsah předmětu

organizace předmětu

požadavky

docházka (PS)

seminární úkol, zadání, wordclouds

test/kolokvium

termíny výuky a vyučující

PS: Macků: 14. 2., 11. 4., 18. 4., 25. 4. 9.5.; Nohavová: 21. 3., 28. 3., 4. 4.; Pokorný: 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3. KS: Nohavová: 4. 3., Macků: 13. 5. Pokorný: 13. 5.

kontakty

základní pojmy

osobnostní výchova / osobnostně sociální výchova

osobnost, bilogická složka, psychologická složka, sociální složka

výchova / rozvoj, osobnostní rozvoj = cíl, ale jak?, ideál kalokagathie, průřezové téma "osobnostní a sociální výchova"

osobnostně sociální rozvoj v psychologii

interakce zrání a učení

osobnostní zralost, zdravá osobnost, osobnostní integrita

studijní zdroje

sylabus

studijní opora (pro KS)