VALIDÁCIÓ HOLLANDIÁBAN Készítette: Molnár Attila Károly

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
VALIDÁCIÓ HOLLANDIÁBAN Készítette: Molnár Attila Károly by Mind Map: VALIDÁCIÓ HOLLANDIÁBAN  Készítette: Molnár Attila Károly

1. A hollandiai validációról általában

1.1. Duvekot, Ruud (2014): European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014. Country report Netherlands. European Comission, h. n. URL: https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2014/87070_NL.pdf (Letöltve: 2015.02.19. 15:24)

1.2. Commision Of The European Communities (2000): A Memorandum On Lifelong Learning. Commision Of The European Communities, Brüsszel URL: http://tvu.acs.si/dokumenti/LLLmemorandum_Oct2000.pdf (Letöltve: 2015.03.12. 07:15)

1.2.1. AZ ELŐZETES TUDÁS ÉS A KOMPETENCIÁK MÉRÉSÉNEK NEMZETI NÉZŐPONTJAI

1.2.1.1. Az előzetes tudás és a kompetenciák mérésére érvényes nemzeti jogi háttér, rendszer, illetve irányelvek

1.2.1.1.1. Az EVC politikájának első jogi lépése: 1996 - alapvető megfogalmazások

1.2.1.1.2. 1998: a holland validáció szabályozása - EVC - RPL - APL - VPL

1.2.1.1.3. A nem-formális keretek között tanultak értékének felismerése

1.2.1.2. Költségek

1.2.1.2.1. A finanszírozás különbözősége

1.3. TÁJÉKOZTATÁS ÉS TANÁCSADÁS

1.3.1. Figyelemfelkeltés és toborzás

1.3.1.1. Az EVC figyelemfelhívása a LLL-re

1.3.2. Az információ szerepe, tanácsadó és útmutató hálózatok/intézmények

1.3.2.1. Az információ-közvetítés szintjei

1.3.2.1.1. Makroszint: kormányzat

1.3.2.1.2. Mezoszint: ágazatok

1.3.2.1.3. Mikroszint: HR

1.3.2.2. További lehetőségek országszerte: tanácsadó pontok 35 helyen

1.4. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ÉS ÉRTÉKELÉS

1.4.1. A minőségbiztosítási keretrendszer

1.4.1.1. Nemzeti minőségi szabályzat a validációra

1.4.2. Az értékelési keretrendszer

1.4.2.1. A minőségi és mennyiségi értékelés gyakorlata - nincs hivatalos keretrendszer

1.5. AZ ELŐZETES TUDÁST ÉS A KOMPETENCIÁKAT MÉRŐ MÓDSZEREK

1.5.1. Az alkalmazott módszerek és az előzetes tudás- és kompetenciamérés folyamata

1.5.1.1. 1. Tájékoztatás

1.5.1.2. 2. A karriercélok egyén általi meghatározása

1.5.1.3. 3. A kompetenciák elismerése

1.5.1.4. 4. A kompetenciák értékelése

1.5.1.5. 5. EVC-jelentés

1.6. AZ ELŐZETES TUDÁST ÉS A KOMPETENCIÁKAT MÉRŐ SZAKEMBEREK

1.6.1. Az előzetes tudás- és kompetenciamérést végző szakemberek tulajdonságprofilja

1.6.1.1. A validációs eljárást végző szakemberek több szakterületről érkeznek

1.6.1.1.1. Tanárok

1.6.1.1.2. Oktatók

1.6.1.1.3. Tanácsadók

1.6.1.1.4. Humánerőforrás-szakemberek

2. Validáció a holland feldolgozóiparban

2.1. Sz. n. (é. n.): European Inventory on Validation of Nonformal and Informal Learning. Case Study – Validation in the Processing Industry Netherlands. K. n, h. n.

2.2. Benkei Kovács Balázs (2012): Az előzetes tudás elismerési rendszereinek komparatív andragógiai vizsgálata ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, Budapest URL: http://www.muvelodesert.hu/sites/default/files/attach/kovacs_balazs_elozetes_tudas.pdf (Letöltve: 2015.03.12. 06:58)

2.3. A HOLLAND FELDOLGOZÓIPAR

2.3.1. Széleskörű iparág

2.3.1.1. Élelmiszeripar

2.3.1.2. Textilipar

2.3.1.3. Vegyipar

2.3.1.4. 775 feldolgozó vállalat

2.3.1.5. 462 000 alkalmazott

2.4. A VALIDÁCIÓ GYAKORLATA AZ IPARÁGON BELÜL: VAPRO

2.4.1. A VAPRO-OVP VALIDÁCIÓS ELJÁRÁS

2.4.1.1. Kulcsszereplők

2.4.1.1.1. A validációs eljárást felügyelő személy

2.4.1.1.2. Portfólió felügyelő

2.4.1.1.3. Belső értékelő

2.4.1.1.4. Külső értékelő

2.5. A VAPRO-OVP VALIDÁCIÓS ELJÁRÁS ERŐSSÉGEI ÉS GYENGESÉGEI

2.5.1. Erősségek

2.5.1.1. Objektív kép az előzetes tudásról

2.5.1.2. Ugyanaz a sztenderd használata minden résztvevő esetében

2.5.1.3. Az értékelők rendszeres továbbképzése - önképzés

2.5.1.4. Minősített szakemberek alkalmazása

2.5.1.5. Testreszabott kritériumok alkalmazása

2.5.2. Gyengeségek

2.5.2.1. Gyakorlat és kezdeményezés: eltérő utakon

2.5.3. Várható változások a VAPRO-OVP validációs eljárásban

2.5.3.1. Átalakítás = a kompetenciaalapúság növelése

2.5.3.2. Több figyelem a gyakorlati ismeretekre

2.5.3.3. Személyes tanulási terv - tanulás útján a 2. sz. minősítés elérése

2.6. KIMENETI EREDMÉNYEK - HATÁSOK

2.6.1. A saját készségek felismerése

2.6.2. A motiváció növekedése

2.6.3. A készségszint mélyebb megértése

2.6.4. Megspórolható munkahelyi képzések

2.7. FENNTARTHATÓSÁG ÉS TOVÁBBI IRÁNYVONALAK

2.7.1. VAPRO-OVP - hivatalos validációs eljárást szolgáltató

2.7.2. Kutatási projekt: az előzetesen résztvevők utánkövetése

2.7.3. Kompetenciaalapú tanulás

3. VQP - A Philips szakmai képesítési programja

3.1. Juciute, Rasa (2010): European Inventory on Validation of Nonformal and Informal Learning 2010. Case Study: The Philips Vocational qualifications programme, The Netherlands. K. n, h. n.

3.2. A PROJEKT RACIONALITÁSA

3.2.1. A munkavállalók szempontjai

3.2.1.1. Több munkaerőpiaci és karrierlehetőség

3.2.2. A szakszervezetek és az önkormányzatok szempontjai

3.2.2.1. Jobb munkaerőpiaci kilátások az alacsonyabb végzettségűek számára, ennélfogva kisebb munkanélküliségi ráta a régióban

3.2.3. Vállalati szempontok

3.2.3.1. A társadalmi felelősségvállalás gyakorlása, valamint annak képessége, hogy a vállalat valamivel többet nyújtson a dolgozók puszta végkielégítésénél

3.3. CÉLOK, SZÁNDÉKOK ÉS TETTEK

3.3.1. A projekt célkitűzései között szerepel:

3.3.1.1. a Philips dolgozóinak fejlesztése által elérni, hogy más munkafolyamatban is alkalmazhatók legyenek - ezzel megelőzni az elbocsátásokat

3.3.1.2. lehetővé tenni, hogy a résztvevők végzettséget szerezzenek, illetve új munkaerő-piaci lehetőségekhez jussanak

3.3.1.3. az alkalmazottak alapvető képesítési szintre juttatása

3.3.1.4. figyelembe venni a munkavállalók szakmai tapasztalatai által szerezett nem-formális tanulási eredményeit

3.3.1.5. választási lehetőséget biztosítani azok számára, akik nem tudták megszerezni az alapszintű képesítést

3.4. A KÉPZÉSI TERV KIVITELEZÉSE - FELELŐSSÉG

3.4.1. Nagy előnyt jelent, hogy ezek a tanfolyamok

3.4.1.1. egyszerre több Philips vállalat munkafolyamataira hangoltak

3.4.1.2. gyorsan reagálnak a piaci igények változásaira

3.4.1.3. az elmélet és gyakorlat már jól bevált kombinációin alapulnak

3.4.1.4. lehetővé teszik, hogy a résztvevők a magasabb szinten történő tanulást moduláris keretek között, a "lépésről-lépésre" elv szerint folytassák

3.4.1.5. lehetőséget nyújtanak a nyitott tanulásra és a rövidített képzési időre

3.4.1.6. széles körben elismert és a munkaerőpiacon magasra értékelt végzettséghez vezetnek

3.5. AZ ÉRDEKELTEK VISSZAJELZÉSEI

3.5.1. Érdekeltek

3.5.1.1. Philips Electronics Nederland

3.5.1.2. Szakszervezet A

3.5.1.3. Szakszervezet B

3.5.1.4. Szakszervezet C

3.5.1.5. Szakszervezet D

3.5.2. Kimeneti eredmények és hatások

3.5.2.1. A validációs eljárás jól követi a munkaerőpiaci változásokat

3.5.2.2. Megbízható eljárásnak bizonyul az érdekeltek körében

3.6. SIKERTÉNYEZŐK

3.6.1. Elégedettség

3.6.1.1. Helyi önkormányzati testületek

3.6.1.2. A Munkaerőbiztostási Intézet

3.6.1.3. A szociális tárca támogatása

4. Források

4.1. Benkei Kovács Balázs (2012): Az előzetes tudás elismerési rendszereinek komparatív andragógiai vizsgálata ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány, Budapest URL: http://www.muvelodesert.hu/sites/default/files/attach/kovacs_balazs_elozetes_tudas.pdf (Letöltve: 2015.03.12. 06:58)

4.2. Commision Of The European Communities (2000): A Memorandum On Lifelong Learning. Commision Of The European Communities, Brüsszel URL: http://tvu.acs.si/dokumenti/LLLmemorandum_Oct2000.pdf (Letöltve: 2015.03.12. 07:15)

4.3. Duvekot, Ruud (2014): European inventory on validation of non-formal and informal learning 2014. Country report Netherlands. European Comission, h. n. URL: https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2014/87070_NL.pdf (Letöltve: 2015.02.19. 15:24)

4.4. Európai Bizottság (é. n.): EUROPA - Európai Bizottság. European Commission, h. n. URL: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_hu.htm (Letöltve: 2015.02.19. 15:31)

4.5. Juciute, Rasa (2010): European Inventory on Validation of Nonformal and Informal Learning 2010. Case Study: The Philips Vocational qualifications programme, The Netherlands. K. n, h. n.

4.6. Tudomány- és Oktatásügyi Minisztérium Központi Dokumentációs Osztály (1985): Az oktatási rendszer felépítése Hollandiában. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest

4.7. Sz.n. (é. n.): Europa. h. n. URL: http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11008a_hu.htm (Letöltve: 2015.02.19. 16:41)

4.8. Sz. n. (é. n.): European Inventory on Validation of Nonformal and Informal Learning. Case Study – Validation in the Processing Industry Netherlands. K. n, h. n.

4.9. Képek: http://www.hirstart.hu/fk/europai_bizottsag (Letöltve: 2015.03.09. 13:30) https://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/links (Letöltve: 2015.03.09. 13:35) http://neokonzervativ.blog.hu/2009/06/10/leiskolazas_1 (Letöltve: 2015.03.09. 13:37) http://www.all-flags-world.com/country-flag/Netherlands/national-dutch-flag.php (Letöltve: 2015.03.09. 14:00) http://www.roehampton.ac.uk/Corporate-Information/Information-Compliance/ (Letöltve: 2015.03.09. 14:01) https://www.linkedin.com/pulse/20140619123256-154222441-quality-is-an-attitude (Letöltve: 2015.03.09. 14:09) http://www.elec-intro.com/cms/plus/view.php?aid=10164 (Letöltve: 2015.03.09. 14:11)

5. Szervezetek

5.1. EURÓPAI BIZOTTSÁG

5.1.1. Az Európai Bizottság az Európai Unió egyik legfontosabb intézménye

5.1.2. Az EU egészének érdekeit képviseli és támogatja

5.1.3. Új európai jogszabályokra vonatkozó javaslatokat szövegez

5.1.4. Az uniós politikák végrehajtásával és az uniós források elköltésével kapcsolatos mindennapi feladatokat irányítja

5.1.5. Az Európai Unió honlapja http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_hu.htm (Letöltve: 2015.03.09. 15:02)

5.2. EURÓPAI SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI KÖZPONT

5.2.1. Tudományos és technikai tevékenysége révén támogatja a Bizottságot a szakoktatás és szakképzés előmozdításában

5.2.2. Segít a közös szakoktatási és szakképzési politika kidolgozásában és megvalósításában

5.2.3. Az Európai Bizottság e-weblapja http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/vocational_training/c11008a_hu.htm (Letöltve: 2015.03.09. 15:03)

5.3. A HOLLAND ISKOLARENDSZER

5.3.1. A holland iskolatörvény születését a XIX. század elejére datáljuk

5.3.2. Az alkotmány dolgozza ki a szabályokat

5.3.3. Az állami és a magánoktatás finanszírozása azonos mértékű

5.3.4. Garantált a tanítás és a taníttatás szabadsága

5.3.5. Tudomány- és Oktatásügyi Minisztérium Központi Dokumentációs Osztály (1985): Az oktatási rendszer felépítése Hollandiában. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest