Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ by Mind Map: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Лекція 8 ТЕМА: Гіперактивна поведінка школярів як прояв дефіциту процесу довільної саморегуляції

Семінари

patents strong brand names good reputation among customers cost advantages from proprietary know-how exclusive access to high grade natural resources favorable access to distribution networks

Змістовий модуль І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Семінарське заняття 1 ТЕМА. Актуальні педагогічні проблеми: їх класифікація та специфіка

Семінарське заняття 2 ТЕМА. Педагогічна підтримка молодшого школяра у виховній практиці початкової школи

Семінарське заняття 3 ТЕМА: Практична підготовка вчителя до попередження і вирішення конфліктів у навчальній групі

Змістовий модуль ІІ ШКІЛЬНА НЕУСПІШНІСТЬ: ШЛЯХИ ТА УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Семінарське заняття 4 ТЕМА: Шляхи та умови індивідуального підходу до невстигаючих учнів молодшого шкільного віку

Семінарське заняття 5 ТЕМА: Гіперактивна поведінка школярів як прояв дефіциту процесу довільної саморегуляції

Семінарське заняття 6 ТЕМА: Недисциплінованість школярів і її причини

Семінарське заняття 7 ТЕМА: Засоби виявлення і психологічної корекції труднощів у навчанні учнів початкової школи

Лекції

lack of patent protection a weak brand name poor reputation among customers high cost structure lack of access to the best natural resources lack of access to key distribution channels

Змістовий модуль І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Лекція 1 ТЕМА: Актуальні педагогічні проблеми: їх класифікація та специфіка

Лекція 2 ТЕМА: Сучасні підходи до педагогічної діяльності вчителя відповідно до Державного стандарту початкової освіти

Лекція 2 ТЕМА: Сучасні підходи до педагогічної діяльності вчителя відповідно до Державного стандарту початкової освіти

Лекція 4 ТЕМА: Комунікативна культура вчителя

Змістовий модуль ІІ ШКІЛЬНА НЕУСПІШНІСТЬ: ШЛЯХИ ТА УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Лекція 5 ТЕМА: Індивідуально-психологічні особливості та їх вплив на успішність навчальної діяльності учнів молодого шкільного віку

Лекція 6 ТЕМА: Типи невстигаючих школярів

Лекція 7 ТЕМА: Психологічні причини загального відставання в навчанні. Недоліки в розвитку пізнавальної сфери

Самостійна робота студентів

shifts in consumer tastes away from the firm's products emergence of substitute products new regulations increased trade barriers

Змістовий модуль ІІ ШКІЛЬНА НЕУСПІШНІСТЬ: ШЛЯХИ ТА УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Тема 8 Підготувати повідомлення про особливості підготовки дитини до навчання у школі

Тема 10 Проаналізувати типологію невстигаючих школярів в різних наукових джерелах (дослідження у вигляді аналітичного реферату)

Тема 11 Проаналізувати характеристики груп невстигаючих школярів, які запропоновані Л.С.Славіною та Н.І.Мурачковським (дослідження у вигляді аналітичного реферату)

Тема 12 На основі методу спостереження за реальною навчальною діяльністю учнів початкової школи визначити фактори, що впливають на емоційне ставлення учнів до навчання

Тема 14 Підготувати повідомлення на тему: «Труднощі в навчанні, пов’язані з несформованістю просторових уявлень у школярів»

Тема 17 Підготувати повідомлення на тему: «Групи дітей з труднощами навчання письму, читанню і рахунку»

Тема 18 Провести психодіагностичне обстеження одного школяра з когнітивними труднощами у навчанні та побудувати його психограму і за нею визначити психологічну причину його неуспішності

Форум

Чи виникли у Вас труднощі у процесі підготовки завдань до самостійної роботи?

Змістовий модуль І ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Тема 3 Повідомлення про варіативні моделі виховання

Тема 5 Підготувати повідомлення за темою: «Менеджмент як мистецтво управління»

Тема 7 Підготувати повідомлення про спостереження за поведінкою дитини на заняттях у школі, порівняння поведінки та успіхів з поведінкою та успіхами ровесників