L'Època del Imperialisme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
L'Època del Imperialisme by Mind Map: L'Època del Imperialisme

1. La Segona Revolució industrial

1.1. Entre 1860 i 1918, conjunt de canvis en la societat, economia i relacions públiques

1.1.1. Explosió blanca i migracions

1.1.1.1. creixement important de la población europea

1.1.1.1.1. disminució de la mortalitat

1.1.1.2. migracions d'europeus cap a altres paisos

1.1.2. Noves fonts d'energia i reducción de les distàncies

1.1.2.1. Electricitat

1.1.2.1.1. producció massiva a partir de mitjans del s.XIX que donarà a:

1.1.2.2. Petroli

1.1.2.2.1. Ús seu com a combustible dels automòvils

1.1.2.3. Invenció de les línies ferroviàries

1.1.2.3.1. ferroviari transcontinental 1869

1.1.2.3.2. Canal de Suez (1869) : mar Roja des del Mediterrani

1.1.2.3.3. Canal de Panamà (1914) : oceà Atlàntic amb l'oceà Pacífic

1.1.3. Noves indústries

1.1.3.1. Indústria química

1.1.3.2. Indústria de l'acer

1.1.3.2.1. Calien gran quantitat de diners per fer que continues l'indústria

1.1.3.3. Indústria de l'automòbil

1.1.4. Les conquestes del proletariat

1.1.4.1. dues classes social

1.1.4.1.1. La burgesia

1.1.4.1.2. El proletariat

2. La Primera Guerra Mundial (LA GRAN GUERRA)

2.1. INICI :1914-1918

2.1.1. CAUSES

2.1.1.1. -enfrontament entre potèn cies europees per la dominància per les colònies.

2.1.1.1.1. Com a protagonista Alemanya

2.1.1.2. conflictes entre les fronteres en el continent europeu

2.1.1.3. establiment d'aliances ofensives i defensives entre països

2.1.1.3.1. condueixen a una

2.1.2. CONSEQÜÈNCIES

2.1.2.1. conseqüência principal: Víctimes innumerables

2.1.2.2. conseqüènia política: Estats Units passa a ser una de les potències mundials, i amb el temps, la 1ª.

2.1.2.3. Desapareix l'Imperi Austrohungarès

2.1.2.3.1. es transforma en

2.1.2.4. L'apunyalada per l'esquena

2.1.2.4.1. les soldats ho sentent quant s'enteren de que s'ha format la pau

2.2. FINAL :11 març de 1918 a les 11h del matí

2.2.1. Per posar fi a la guerra s'usa

2.2.1.1. TRACTAT DE VERSALLES

2.2.1.1.1. Alemanya es considerada la culpable de la guerra i se li imposen:

3. L'Imperialisme

3.1. 1860 Europa només coneix els contorns d'Àfrica

3.1.1. Camí a l'imperialisme

3.1.1.1. Expoliació de recursos

3.1.1.1.1. desposseiment de pertenencies

3.1.1.2. Explotació econòmica

3.1.1.2.1. abús d'algú en benefici propri

3.1.1.3. Domini polític i militar

3.1.1.3.1. la força militar controla el poble

3.1.2. Causes

3.1.2.1. Econòmiques

3.1.2.1.1. Excès de població

3.1.2.1.2. Excès de producció

3.1.2.1.3. Materies primeres i mà d'obra barata

3.1.2.2. Polítiques

3.1.2.2.1. Nacionalisme

3.1.2.2.2. Extendre la propia cultura

3.2. 1914 gairebé tota Àfrica es dominada per Europa

3.2.1. Conseqüències

3.2.1.1. Aprtheid i segregación racial

3.2.1.1.1. Oprimiment i discriminacó de les races indígenes

3.2.1.2. Paisos conquerits

3.2.1.2.1. Colònies d'explotació

3.2.1.3. A les colònies

3.2.1.3.1. Polítiques

3.2.1.3.2. Socials

3.2.1.3.3. Econòmiques

3.2.1.3.4. Culturals

3.3. També anomenada Época Victoriana; potència econòmica més gran, Gran Bretanya

4. La Revolució Russa

4.1. INICI: 1917

4.2. Primera revolución obrera i pagesa que triomfa

4.2.1. s'instala un govern marxista , primera vegada

4.2.1.1. s'intenta crea runa societat igualitària, però no es pot cumplir.

4.2.2. Aquesta revolució marca la historia i encara afecta a les nortes dies

4.3. RÚSSIA ABANS DE LA REVOLUCIÓ

4.3.1. Al segle XX encara es manté

4.3.1.1. el feudalisme

4.3.1.2. L'absolutisme

4.3.1.2.1. TSAR amb poder absolut

4.3.2. ciutadania no te drets ni llbertats personals

4.3.3. majoria de la población es pagesa, treballen les termes de grans terratinents

4.3.3.1. 10% eren obrers industrials

4.3.4. La gent cada cop esta més enfadada

4.3.4.1. 1905--> es fan vagues i manifestations a moltes siutats a l'hora

4.3.4.1.1. el TSAR envia tropes i ordena obrir foc

4.3.4.1.2. aquesta gent que es manifesta, no vol un canvi de govern

4.3.5. Quan Rússia entra a la primera guerra mundial la situación empitjora

4.4. CAUSES

4.4.1. Manca de drets i llibertats

4.4.2. miseria de la pagesia i del proletariat

4.4.3. Participació de Rússia a la 1ª guerra mundial

4.4.3.1. Contínues derrotes contra els estats centrals

4.4.3.2. Pujada de preus perquè baixa la productivitat

4.4.3.3. Escasetat de productes de primera necesitat

4.4.3.3.1. Casi tots els productes s'envien al front de batalla

4.5. LES REVOLUCIONS DE 1917

4.5.1. FEBRER

4.5.1.1. obrers, pagesos i soldats cansats de la misèria i la guerra, FAN UNA REVOLUCIÓ

4.5.1.1.1. produeix L'ABDICACIÓ DE NICOLAU II

4.5.2. OCTUBRE

4.5.2.1. en poques hores cau el govern provisional

4.5.2.1.1. s'estableix el primer govern comunista de la història

5. El dret de vot de les dones

5.1. L'any 1918, l'Imperi Britànic, concedeix el dret de vot a les dones (+ de 30 anys)

5.1.1. Gràcies a la 1ªGM, les dones, van veure obligades a fer treballs d' "homes"

5.1.1.1. ja que els homes estaven a la guerra

5.2. Al segle XIX

5.2.1. es produeix un

5.2.1.1. Moviment tranversal socialment (participen i es posen d'acord dones de totes les clases socials)

5.2.1.1.1. Es crea un moviment sufragista que centra la seca atenció a que les dones votin

5.3. EL SUFRAGISME

5.3.1. John Stuart Mill, pensador liberal

5.3.1.1. any 1866

5.3.1.2. presenta al parlament anglès una proposta

5.3.1.2.1. legalitzar el vot de les dones, però va ser rebutjada.