Emisja Głosu

Monika Kamińska Robert Branicki

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Emisja Głosu by Mind Map: Emisja Głosu

1. głoś eufoniczny

1.1. czysty

1.2. dźwięczny

1.3. prawidłowa artykulacja

1.4. dobra dykcja

1.5. miękkie nastawienie głosowe

2. cechy prawidłowej emisji

2.1. swobodna postawa ciała

2.2. odprężenie

2.3. rozluźnienie mieśni

2.4. prawidłowe oddychanie

2.5. dzwięczność i nośność głosu

3. impostacja głosu

3.1. uzyskanie naturalnej emisji głosu

3.2. rozszerzenie skali głosowej

3.3. zwiększanie siły głosu

3.4. wykształcenie barwy głosu

4. podział emisji głosu

4.1. rodzaj czynnosci głosowej

4.1.1. mówiony

4.1.2. śpiewany

4.2. kogo dotyczy

4.2.1. indywidualny

4.2.2. zbiorowy

4.3. od efektów

4.3.1. memiczna

4.3.2. mumiczna