Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Emisja Głosu by Mind Map: Emisja Głosu
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Emisja Głosu

głoś eufoniczny

dalej podane są cechy głosu eufonicznego

czysty

dźwięczny

prawidłowa artykulacja

dobra dykcja

miękkie nastawienie głosowe

cechy prawidłowej emisji

swobodna postawa ciała

odprężenie

rozluźnienie mieśni

prawidłowe oddychanie

dzwięczność i nośność głosu

impostacja głosu

zadania impostacji głosu

uzyskanie naturalnej emisji głosu

rozszerzenie skali głosowej

zwiększanie siły głosu

wykształcenie barwy głosu

podział emisji głosu

rodzaj czynnosci głosowej

kogo dotyczy

od efektów