Metody kształcenia

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Metody kształcenia by Mind Map: Metody kształcenia

1. oparte na obserwacji

1.1. metoda pokazu

1.2. metoda kierowanej obserwacji

1.3. metoda samodzielnej obserwacji

1.4. metoda pomiaru

2. oparte na posługiwaniu się słowem

2.1. opowiadanie

2.2. opis

2.3. wykład

2.4. praca z podręcznikiem

2.5. pogadanka

2.6. dyskusja

3. oparte na działaniu

3.1. metoda laboratoryjna

3.2. ćwiczenia

3.3. zajęcia praktyczne

4. problemowe

4.1. metoda przypadków

4.2. metoda inscenizacji

4.3. burza mózgów

4.4. metoda biograficzna

4.5. gry kierownicze

4.6. drzewo decyzyjne