Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Metody kształcenia by Mind Map: Metody kształcenia
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Metody kształcenia

oparte na obserwacji

metoda pokazu

metoda kierowanej obserwacji

metoda samodzielnej obserwacji

metoda pomiaru

oparte na posługiwaniu się słowem

opowiadanie

opis

wykład

praca z podręcznikiem

pogadanka

dyskusja

oparte na działaniu

metoda laboratoryjna

ćwiczenia

zajęcia praktyczne

problemowe

metoda przypadków

metoda inscenizacji

burza mózgów

metoda biograficzna

gry kierownicze

drzewo decyzyjne