SPEV S GITAROU 01

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SPEV S GITAROU 01 by Mind Map: SPEV S GITAROU 01

1. 3. Jednoduchú pesničku,

1.1. naučíme sa text

1.1.1. vytlačiť si text

1.2. naučíme sa spievať melódiu

1.3. najlepšie takú, ktorú poznáme dávno a veľmi dobre

2. 1. Gitaru naladiť

3. 2. Musíme hrať tichšie

3.1. vyniknúť musí spev

3.2. gitara je ako orchester - v pozadí

4. 4. Pesničku musia poslucháči poznať

4.1. častou chybou je, že sa učíme pesničku, ktorú riadne nepoznáme

4.1.1. anglický - španielsky text

4.1.2. ťažká melódia

5. 3. LEKCIA - ÚVODNÉ VIDEO: "KULTÚRA GITAROVÉHO DOPROVODU"

5.1. Je VEĽMI DôLEŽITÉ (povedal by som "Je NUTNÉ) SI UVEDOMIŤ A PRIJAŤ ZA SVOJE, že aj keď na gitare hrám viac ako 40 rokov, 1. to HLAVNÉ (pre poslucháča) je spev! 2. úlohou gitary je postarať sa, aby môj spev vynikol.

5.1.1. Gitaru musíme prispôsobiť spevu - rytmicky aj hlasitostne

5.1.1.1. A: Hlasitostne

5.1.1.1.1. 1. ÚLOHA: Hraj a spievaj v 3 rôznych hlasitostiach A: Potichu B: "Normálne" C: Hlasno

5.1.1.2. B: Rytmicky = keď spievam, tak gitara musí môj spev podporovať aj rytmicky.

5.1.1.2.1. 1. Keď je spev rytmicky členitý, alebo obsahuje veľa slov v krátkom časovom úseku (3 a viac slabík na 1 dobu), volíme JEDNODUCHÝ DOPROVOD

5.1.1.2.2. 2. Ak je spev málo rytmicky členitý (1 alebo 2 slabiky na 1 dobu), môžeme použiť rytmickejší doprovod

5.1.1.2.3. 3. ALE POZOR - NIE ZA KAŽDÚ CENU = vychádzame z charakteru piesne! - Ak má z piesne vyžarovať pokoj, pohoda, relax, láska a jemné emócie, tak aj málo členitý spev budeme doprevádzať pomalým ľahkým rytmom, - Ak je charakter piesne "divokejší", napr. rýchle country piesne, ale aj rôzne metalové i death metalové skladby, nebojíme sa takýto spev podporiť aj náročnejším gitarovým doprovodom