NUTRICIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NUTRICIÓ by Mind Map: NUTRICIÓ

1. La metèria orgànica fa més rapida la regeneració de cèl·lules i també per a la respiració , aixis donant lloc a els mitocondris i que porta l'energia que la planta necessita per seguir absorbint les sals minerals.

2. Nutrició outòtrofa

2.1. És propia de les plantes i te o compren 4 etapes en la seva nutrició.

3. La incorporació de nutrients en el medi

3.1. Els nutrients de les plantes més importants són: molècules inorgàniques, com l'aigua i les sals minerals i el diòxid de carboni, que s'incorpora directament per les fulles.

4. Producció de matèria orgànica

4.1. La fotosíntesi, es realitza en els cloroplasts de la cèl·lula vegeetal, on la clorofila capta l'energia de la llum solar. Junt amb el nutrients s'utilitza per produir matèria orgànica. Així desprenent oxigen

5. Utilització de la matèria orgànica

6. Eliminació de les substàncies de rebuig

6.1. S'eliminen les substàncies que poden ser perjudicials o las que no son desitjades.

7. Nutrició heteròtrofa

7.1. Holozoica: És un tipus de nutrició heteròtrofa que es dóna quan s'alimenta de partícules sòlides que han de ser ingerides, digerides i absorbida com ocorren en la majoria dels animals. sapròfita: És un tipus de nutrició heteròtrofa on organisme com bacteris i fongs absorbeixen els elements nutritius. paràsita: És un tipus de nutrició heteròtrofa que hi ha entre alguns animals i plantes.