Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Fællesfaglige fokusområder i naturfagenes læseplaner by Mind Map: Fællesfaglige fokusområder i
naturfagenes læseplaner
5.0 stars - 9 reviews range from 0 to 5

Fællesfaglige fokusområder i naturfagenes læseplaner

Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

Alternativ mad - insekter - alger - NOMA

Svineproduktion

Madspild

Økologi

Hvordan kan vi sikre tilstrækkelig produktion af fødevarer økologisk til at dække vores fødevarebehov?

Energi- og værdikæder i produktion

Landbrug

Energiforsyning

Fair trade

GMO kontra økologi

Pærer/æbler

Befolkningstilvækst

Plastikproduktion

Genbrug af råstoffer

Hvordan kan du medvirke til at sikre højst mulig genanvendelse af råstoffer?

Madkemi

Resistens

Dyrevelfærd

Infrastruktur

Medicin

Tang

10 mia. mennesker - er der mad nok?

Hvordan dan du/vi sikre fødevarer nok til alle 10 mia.?

Hvad skal du til at spise, for at der er mad nok til alle?

Bakterier

Skovbrug - bæredygtig træproduktion

Fiskeri

"Hvad udad tabes..."

Jordbundsforhold og -typer

Enzymer

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

Global opvarmning - lokalt og globalt

Hvordan gør vi "Helsingør" (by) til en bæredygtig by?

Hvordan sikrer vi bæredygtig energiforsyning i Danmark i 2030?

Kraftværker

Vedvarende energikilder

Bølger

Vind

Vand, Floder

Sol

Forurening af atmosfæren

Elforsyning

Hvordan kan du være med til at begrænse energiforbruget derhjemme?

Økologi

Lagring af energi

Vejr

Elektricitet

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Alternativ rensning

Hvordan sikrer vi drikkevandsforsyning i Tårnby?

Landbrug

Vands kredsløb

Vandrensning - spildevand

Nitrogens kredsløb

Mikrobiologi

Klima - klimatilpasninger (vandbassiner o.lign.)

Vandforsyning - krig

Brønde - udgravning

Rodzoner

Overfladevand

For meget nedbør

Krigen om vandet (film)

Grundvand versus overfladevand

Hvordan sikrer vi rent vand nok til alle?

Hvordan kan du blive bedre til at spare på vandet?

Kunstvanding

Tilstandsformer - vands egenskaber

Destillation af vand

Genanvendelse

Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

Affald er guld - hvordan?

Ftalater og andre blødgørere

Hvordan kan du som enkeltperson bidrage til at mindske udledningen af drivhusgasser?

Drivhuseffekt

Transport - partikeludledning

Forurening

Katalysatorer og biler

Global opvarmning

Carbons kredsløb

Syreregn

Det vilde vejr

Røgrensning

Fossile brændstoffer

Kødproduktion - metan

Hvilke årsager er der til klimaforandringer?

Spildevand

CO2

Hvordan kan du være med til at begrænse udledningen af CO2 og andre drivhusgasser?

Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

Elektromagnetisk stråling - mobiltelefoni

Sammenhæng mellem bølgelængden og klorofyl

Geovidenskab

Radon

Mutationer

Genetik

minus sult

A-bomben - Niels Bohr - dr.dk-forløb

Kræftbehandling

Brug af ioniserende stråling i sygehusvæsenet

Molekylærmedicin

MR-scannere

Rumfart

Fukushima

A-kraft

Bestrålet mad

Big bang

Sygdomme

Hvordan påvirkes du af baggrundsstråling?

Hvordan bruger man ioniserende stråling?

Fusion - fission

Magnetfelt

Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

Udvikling og test af apps

Robotter

Fødevareteknologi

Bioakkumulation

Hvilken indflydelse har vores nuværende forbrug af plastprodukter på vores fremtidige sundhed?

Bioteknologi

Genetik

Mikroorganismer

CO2-reduktion

Robotter i hjemmet

Kunstig intelligens

Kostomlægning

Genbrug af metaller

Elbiler

Mobiltelefoni

Transport

Sjældne jordarter/metaller

Brændselsceller

Nanoteknologi

Hvordan kan du hjælpe med at forbedre vores sundhed og levevilkår?

Alderdom

Sygdomsbehandling

Transport - I-lande og U-lande

Induktion

Ølproduktion

CO2

Bionics - robot

Kroppen

Robotter og infrastruktur

Livsvilkår

Andre idéer

Fremtidens by

Sukker

Palæontologi og sedimentering

Skoven

Søen

Evlotion

Biologiske, geografiske og fysisk/kemiske faktorer

Astronomi

Tur til/bo på Mars

Astrobiologi

Kalk

Alkohol

Affald og genbrug

Plast i havene

Metaller

Bæredygtige boliger

Kredsløb

Nitrogen

Carbon

Grundstoffernes periodesystem

Mennesker og urbanisering

Idræts-fysik