Fællesfaglige fokusområder i naturfagenes læseplaner

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fællesfaglige fokusområder i naturfagenes læseplaner by Mind Map: Fællesfaglige fokusområder i naturfagenes læseplaner

1. Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget

1.1. Alternativ mad - insekter - alger - NOMA

1.2. Svineproduktion

1.3. Madspild

1.4. Økologi

1.4.1. Hvordan kan vi sikre tilstrækkelig produktion af fødevarer økologisk til at dække vores fødevarebehov?

1.5. Energi- og værdikæder i produktion

1.6. Landbrug

1.7. Energiforsyning

1.8. Fair trade

1.9. GMO kontra økologi

1.10. Pærer/æbler

1.11. Befolkningstilvækst

1.12. Plastikproduktion

1.13. Genbrug af råstoffer

1.13.1. Hvordan kan du medvirke til at sikre højst mulig genanvendelse af råstoffer?

1.14. Madkemi

1.15. Resistens

1.16. Dyrevelfærd

1.17. Infrastruktur

1.18. Medicin

1.19. Tang

1.20. 10 mia. mennesker - er der mad nok?

1.20.1. Hvordan dan du/vi sikre fødevarer nok til alle 10 mia.?

1.20.2. Hvad skal du til at spise, for at der er mad nok til alle?

1.21. Bakterier

1.22. Skovbrug - bæredygtig træproduktion

1.23. Fiskeri

1.24. "Hvad udad tabes..."

1.25. Jordbundsforhold og -typer

1.26. Enzymer

2. Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

2.1. Global opvarmning - lokalt og globalt

2.1.1. Hvordan gør vi "Helsingør" (by) til en bæredygtig by?

2.1.2. Hvordan sikrer vi bæredygtig energiforsyning i Danmark i 2030?

2.2. Kraftværker

2.3. Vedvarende energikilder

2.3.1. Bølger

2.3.2. Vind

2.3.3. Vand

2.3.3.1. Floder

2.3.4. Sol

2.4. Forurening af atmosfæren

2.5. Elforsyning

2.5.1. Hvordan kan du være med til at begrænse energiforbruget derhjemme?

2.6. Økologi

2.7. Lagring af energi

2.8. Vejr

2.9. Elektricitet

3. Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

3.1. Alternativ rensning

3.2. Hvordan sikrer vi drikkevandsforsyning i Tårnby?

3.3. Landbrug

3.4. Vands kredsløb

3.5. Vandrensning - spildevand

3.6. Nitrogens kredsløb

3.7. Mikrobiologi

3.8. Klima - klimatilpasninger (vandbassiner o.lign.)

3.9. Vandforsyning - krig

3.10. Brønde - udgravning

3.11. Rodzoner

3.12. Overfladevand

3.13. For meget nedbør

3.14. Krigen om vandet (film)

3.15. Grundvand versus overfladevand

3.15.1. Hvordan sikrer vi rent vand nok til alle?

3.15.2. Hvordan kan du blive bedre til at spare på vandet?

3.16. Kunstvanding

3.17. Tilstandsformer - vands egenskaber

3.18. Destillation af vand

3.19. Genanvendelse

4. Andre idéer

4.1. Fremtidens by

4.2. Sukker

4.3. Palæontologi og sedimentering

4.4. Skoven

4.5. Søen

4.6. Evlotion

4.7. Biologiske, geografiske og fysisk/kemiske faktorer

4.8. Astronomi

4.9. Tur til/bo på Mars

4.10. Astrobiologi

4.11. Kalk

4.12. Alkohol

4.13. Affald og genbrug

4.13.1. Plast i havene

4.13.2. Metaller

4.14. Bæredygtige boliger

4.15. Kredsløb

4.15.1. Nitrogen

4.15.2. Carbon

4.15.3. Grundstoffernes periodesystem

4.16. Mennesker og urbanisering

4.17. Idræts-fysik

5. Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer

5.1. Affald er guld - hvordan?

5.2. Ftalater og andre blødgørere

5.3. Hvordan kan du som enkeltperson bidrage til at mindske udledningen af drivhusgasser?

5.4. Drivhuseffekt

5.5. Transport - partikeludledning

5.6. Forurening

5.7. Katalysatorer og biler

5.8. Global opvarmning

5.9. Carbons kredsløb

5.10. Syreregn

5.11. Det vilde vejr

5.12. Røgrensning

5.13. Fossile brændstoffer

5.14. Kødproduktion - metan

5.15. Hvilke årsager er der til klimaforandringer?

5.16. Spildevand

5.17. CO2

5.17.1. Hvordan kan du være med til at begrænse udledningen af CO2 og andre drivhusgasser?

6. Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår

6.1. Elektromagnetisk stråling - mobiltelefoni

6.2. Sammenhæng mellem bølgelængden og klorofyl

6.3. Geovidenskab

6.4. Radon

6.5. Mutationer

6.5.1. Genetik

6.5.2. minus sult

6.6. A-bomben - Niels Bohr - dr.dk-forløb

6.7. Kræftbehandling

6.8. Brug af ioniserende stråling i sygehusvæsenet

6.9. Molekylærmedicin

6.10. MR-scannere

6.11. Rumfart

6.12. Fukushima

6.13. A-kraft

6.14. Bestrålet mad

6.15. Big bang

6.16. Sygdomme

6.17. Hvordan påvirkes du af baggrundsstråling?

6.18. Hvordan bruger man ioniserende stråling?

6.19. Fusion - fission

6.20. Magnetfelt

7. Teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår

7.1. Udvikling og test af apps

7.2. Robotter

7.3. Fødevareteknologi

7.4. Bioakkumulation

7.4.1. Hvilken indflydelse har vores nuværende forbrug af plastprodukter på vores fremtidige sundhed?

7.5. Bioteknologi

7.5.1. Genetik

7.5.2. Mikroorganismer

7.6. CO2-reduktion

7.7. Robotter i hjemmet

7.8. Kunstig intelligens

7.9. Genbrug af metaller

7.10. Elbiler

7.11. Mobiltelefoni

7.12. Transport

7.13. Sjældne jordarter/metaller

7.14. Brændselsceller

7.15. Nanoteknologi

7.16. Hvordan kan du hjælpe med at forbedre vores sundhed og levevilkår?

7.17. Alderdom

7.18. Sygdomsbehandling

7.19. Transport - I-lande og U-lande

7.20. Induktion

7.21. Ølproduktion

7.22. CO2

7.23. Bionics - robot

7.24. Kroppen

7.25. Robotter og infrastruktur

7.26. Livsvilkår