#Digiopus Opit ja oivallukset, tuotos Mobiiliohjaus-työpaja Hanna Toijala 2/2015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
#Digiopus Opit ja oivallukset, tuotos Mobiiliohjaus-työpaja Hanna Toijala 2/2015 by Mind Map: #Digiopus Opit ja oivallukset, tuotos Mobiiliohjaus-työpaja Hanna Toijala 2/2015

1. Mikä meni hyvin?

1.1. Ajoitus osui hyvin vahvistamaan ajankohtaisia kehittämistehtäviä (mobiiliohjaus työpaja opettajille) ja omaa pohdintaani oppijan osallistamisesta

1.2. Sain luvan osallistua ja pääsin myös useimpiin live-webinaareihin online-osalllistujaksi

1.3. Digiopus-verkko-oppimateriaali ei ole aikaan ja paikkaan sidottua vaan on käytössämme tarpeen mukaan kootusti wikissä

1.4. New Topic

1.5. Taitavasti mukaan liitetty kumuloituva asiantuntija-vertaisverkosto laajentaa ja syventää oppimista ja toimii myös hyvänä innostajana, ks. Facebook-ryhmä

2. Mikä ei mennyt niin hyvin, kehitettävää?

2.1. Tuttu kaveri kiire, monta juttua meneillään, ei ehtinyt kaikkea mitä olisi halunnut ja aikoi tehdä, osa jäi ideoiksi (ehkä myöhemmin toteutettaviksi).

2.2. Kerran viikossa webinaari -tahti oli turhankin tiivis, asiat olisivat vaatineet enemmän aikaa, sulattelua ja jäsentelyä. Oli liiankin helppo ajatella "teen/tutustun myöh".

2.3. En heti muistanut Puffin-selainta :( joten webinaarien mobiilikuuntelu ei "onnistunut" kun yritin (AC-tallenne vaatii flash:n jota tavallinen mobiililaitteiden selain ei tue).

2.4. En ehtinyt ihan alusta asti hyödyntämään aktiivisesti verkkofoorumeita ja siellä olevia vertaistuen mahdollisuuksia, ks. purotwiki

2.5. Hyvän etukäteisuunnitelman (tuotoksen käsikirjoituksen) tekeminen on aina haaste. Taas aloitin ja tein suunnitelmaa vasta matkalla (ehkä työläämpää mutta minulle luontainen tapa - tehdä ja kokeilla yhtaikaa)

3. Mitä uutta opin, mitä oivalsin?

3.1. Tekemäni oppimateriaali on (jo työnikin vuoksi verkko-opetuksen suunnittelijana, tukihenkilönä ja kehittäjänä) ollut jo vuosikymmenen ajan digitaalista, viime vuosina lähes aina myös julkisesti verkossa CC-lisensillä jaettua. Opin että CC-lisenssi tulisi merkitä kuvakkeella ei kirjoittaen itse:

3.2. Visuaalisuutta, harrastusteni ja koulutukseni psta arvostavana ja tuottavana, olen myös rikastanut materiaaliani (tietämättäni ; opin uuden sanan :) ainakin muutamin kuvin ja piirroksin, mindmapein ja joskus videoin.

3.3. Rikastamisen (monimediaisten sisältöjen) lisäksi oppimateriaalin tulisi aina olla oppijaa jollain tavoin osallistavaa ja aktivoivaa, vuorovaikutteista. Visiona elävä oppimateriaali, PLE-tyyppinen opiskelijakohtainen ja lähtöinen oppimisympäristö:

3.4. Sain alustavat valmiudet miten lähtisin omaa digiopusta laatukriteerien mukaisesti tuottamaan ja mitä kaikkea silloin tulisi huomioida. Paljon haasteellisia valintoja esim. teknologian ja oman työn hinnoittelu suhteen. Viisaimmalta kuulostaisi yhteistuottaminen, olisi kiva päästä osaksi digituottamisen tuotantotiimiä.

3.5. Vuorovaikutteisuutta voikin aika helposti luoda monin pienin keinoin, useilla jo ennestään tutuilla, some-appseilla. Näitä valtavasti. Valintakriteerinä helppokäyttöisyys ja ilmaisuus/edullisuus. Sain vinkkejä uusista hyvistä mm:

3.5.1. Äänestysten tekemiseen Pol.is

3.5.2. Padlet-seinää vastaava Boardthing.com

3.5.3. Puhuttu viesti (englanniksi myös kirjoitettu) anmaatioksi tellagami.com, ohjevideo:

3.5.4. Kirjoitettu viesti puheeksi QR-koodilla qrvoice.net

3.6. Ja paljon muuta, johon voin onneksi vielä palata digiopus/UKK:

3.7. Ymmärsin myös,, ettei yhtä oikeaa julkaisualustasta ole, vaan että moni jo käyttämäni vanha tuttu palvelu sopii tarkoitukseen oikeastaan aika hyvin:, wiki, blogi ja esim. Prezi taipuisi vaikka mihin Yks, kaks toimimaan:

4. Mitä vien oppimastani käytäntöön?

4.1. Ymmärrettyäni nyt rikastamisen ja vuorovaikutteisuuden tärkeyden pyrin toteuttamaan niitä kaikessa tekemässäni mahdollisuuksien mukaan. Otan sen yhdeksi uudeksi asiaksi, joita pyrin edistämään ja esittelemään myös muille.

4.2. Yritän sisällyttää oppimaani myös tekeillä olevaan OPH:n hankehakemukseemme

4.3. Täydensin digiopus-kurssin opeilla jo tekeillä ollutta MOBIILIOHJAUS-työpajaa - sisältö varmasti hioutuu - varsinkin käyttäjien palautteen myötä (otan mielelläni vastaan palautetta kaikilta)

4.3.1. Prezi-esityksenä bit.ly/mobiiliohjausprezi

4.3.2. Wikisivulla bit.lymobiiliohjaus

5. MOTOROLA menetelmällä tehty itsearviointi