HELYESÍRÁS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HELYESÍRÁS by Mind Map: HELYESÍRÁS

1. a szóelemzés elve

1.1. mai alakot feltüntető írásmód

1.2. módosult alakot feltüntető írásmód

2. a kiejtés elve

2.1. alakőrző szavak

2.2. alakváltoztató szavak

3. az egyszerűsítés elve

3.1. egyszerű szavakban

3.2. összetett szavakban

3.3. magyar keresztnevekben

3.4. magyar családnevekben

3.5. idegen tulajdonnevekben

4. a hagyomány elve

4.1. j vagy ly

4.2. magyar történelmi családnevek

5. tulajdonnevek

5.1. személynevek

5.2. intézmény- és államnevek

5.3. díjak neve

5.4. címek

5.5. földrajzi nevek

6. toldalékolás

7. a szótagszámlálás szabálya

7.1. kéttagú szóösszetételek

7.2. kettőnél több tagú szóösszetételek

7.2.1. hat szótagosak

7.2.2. hatnál több szótagosak

8. egybe vagy kötőjellel