SPEV S GITAROU 02

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SPEV S GITAROU 02 by Mind Map: SPEV S GITAROU 02

1. Nájsť si "tú svoju" tóninu

1.1. Akord, z ktorého sa Ti dobre spieva

2. Rozhodnúť sa pre jednu pesničku

2.1. Najlepšie ak dobre ovládaš jej text a ešte lepšie -ak si ju vieš aj zaspievať

2.1.1. = musíš dobre ovládať text aspoň tej časti, ktorú sa ideš učiť hrať

2.1.2. = potrebuješ vedieť VEĽMI dobre spievať tú časť, ktorú sa ideš učiť hrať

2.1.3. Spájame iba prvky, ktoré ovládame

2.1.3.1. = nemá logiku spájať prvky, ktoré nevieme

3. Zvoliť ĽAHŠÍ rytmus doprovodu

3.1. Najprv doporučujem IBA štvrťové údery zhora

4. Nájsť si nerušené miesto na cvičenie

4.1. Vyhneme sa zbytočným nepríjemnostiam

4.1.1. spolubývajúci

4.1.2. susedia