Organització

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Organització by Mind Map: Organització

1. Sistemes d'Informació

1.1. ERP

1.1.1. Ventas

1.1.2. Compres

1.1.3. RRHH

1.1.4. Producció

1.1.5. Finances

1.2. CRM

1.3. Data Warehouse

1.4. EPM

1.5. SCM

1.6. eBusiness

2. Integració

2.1. Integració Empresarial

2.1.1. Funcionament global

2.1.1.1. Integració de processos

2.1.1.2. Integració de recursos

2.1.1.3. Integració de informació

2.1.1.4. Integració de decissions

2.2. Integració SI

2.2.1. Nivell 1: Interconnectivitat

2.2.1.1. Certa Interconnectivitat Poca Integració funcional

2.2.2. Nivell 2: Interoperabilitat

2.2.2.1. Comunicació entre sistemes Funcionalitats independents

2.2.3. Nivell 3: Convergència Semàntica

2.2.3.1. Dades unificades Informació racionalitzada

2.2.4. Nivell 4: Integració Convergent

2.2.4.1. Integració de tecnologies Integració d'aplicacions Racionalització de les dades Integració de processos Integració de persones Integració del coneixement

2.3. Característiques

2.3.1. Processar informació eficientment

2.3.2. Permetre la cooperació entre subsistemes

2.3.3. Incorporar hardware i software heterogenis

2.3.4. Permetre la incorporació de canvis

2.4. Enfocaments d'Integració

2.4.1. Integració intra-organitzativa

2.4.1.1. Processos de negoci d'intre d'una mateixa organització

2.4.2. Integració inter-organitzativa

2.4.2.1. Processos de negoci entre organitzacions

2.4.3. Integració híbrida

2.4.3.1. Processos entre la mateixa i d'altres organitzacions

2.4.4. Integració en funció dels processos

2.4.4.1. Integració Horitzontal

2.4.4.1.1. Integra processos de negoci de les diferents àrees desde la comanda fins el lliurament. Inclou Clients i Proveïdors.

2.4.4.1.2. Inward Integration. Processos Interns. ERP.

2.4.4.1.3. Forward Integration. Processos relacionats amb clients. CRM.

2.4.4.1.4. Backward Integration. Processos relacionats amb proveïdors. SCM.

2.4.4.2. Integració Vertical

2.4.4.2.1. Integra nivells decisionals. Operatiu, tàctic i estratègic.

2.4.4.2.2. Upward Integration. Flux decisional de més operatiu a més estratègic. Data Warehouse.

2.4.4.2.3. Downward Integration. Flux decisional de més estratègic a més operatiu. EAI.

2.4.4.3. Integració Mixta

2.5. Projecte d'Integració

2.5.1. ISO 24744

2.5.2. Elements

2.5.2.1. Productes

2.5.2.2. Productors

2.5.2.3. Fases

2.5.2.4. Unitats de Treball

2.5.3. Cicle de Vida

2.5.3.1. Artefactes d'Integració Artefactes de Gestió

2.5.3.1.1. Obtenció

2.5.3.1.2. Implementació

2.5.3.1.3. Ús

2.6. Problemes

2.6.1. Tècnics

2.6.1.1. Compatibilitat

2.6.1.2. Suport i Manteniment

2.6.1.3. Redundancia de Dades i Funcionalitats

2.6.2. Operacionals

2.6.2.1. Costos alts

2.6.2.2. Pèrdua de ventas

2.6.2.3. Desviament del pressupost

2.6.3. Gestió

2.6.3.1. Informació inconsistent

2.6.3.2. Retards en la finalització

2.6.3.3. Falta d'integració entre departaments o persones

2.6.4. Estratègics

2.6.4.1. Insatisfacció dels clients

2.6.4.2. Perdua de mercat

2.6.4.3. Avantatge de la competència

2.6.4.4. No satisfer la demanda dels clients

2.7. Obstacles

2.7.1. Tècnics

2.7.2. Operacionals

2.7.2.1. Reticències als canvis en el processos

2.7.2.2. Costos

2.7.3. Gestió

2.7.3.1. Reticències als canvis en el processos

2.7.4. Estratègics

2.7.4.1. Reticències a compartir Informació

2.7.4.2. Definir responsabilitats

2.7.5. Factors Organitzatius

2.7.5.1. Reticència als canvis

2.7.5.2. Formació

2.8. Beneficis

2.8.1. Organitzatius

2.8.1.1. Organitzar els processos de negoci

2.8.1.2. Millorar l'eficiència

2.8.2. Gestió

2.8.2.1. Millorar el retorn de les inversions

2.8.2.2. Increment del rendiment del negoci

2.8.3. Estratègics

2.8.3.1. Millora la col·laboració interna i externa

2.8.3.2. Millora la satisfacció dels clients

2.8.4. Tècnics

2.8.4.1. Integració de Dades, Processos i Objectes

2.8.4.2. Incrementa el flux de les dades i la informació

2.8.4.3. Redueix els costos

2.8.4.4. Infraestructura més flexible

3. Processos

4. Steakholders

4.1. Proveïdors

4.2. Clients

4.3. Inversors

4.4. Reguladors

4.5. Col·laboradors

5. Aïllament

5.1. Planificació Estratègica

5.2. Control de la Gestió

5.3. Control Operacional