Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uz.mn by Mind Map: Uz.mn

1. Tools

1.1. Тагнуул

1.2. RSS Feed-үүд

1.2.1. Шинэ линкүүд

1.2.2. Их ранктай линкүүд

2. Хайлт

3. Хаяг

3.1. Хаягын жагсаалт

3.1.1. Хаягын дэлгэрэнгүй

3.1.1.1. Хаягын мэдээлэл

3.1.1.2. Сэтгэгдлүүд

4. API

4.1. Оноо

4.2. iGoogle widget

4.3. MySpace widget

5. Шинэ хаяг

5.1. Хаягын зөв эсхийн шалгалт

5.2. Урьд бүртгэгдсэн эсхийн шалгалт

5.3. Thumbnail зургын хайлт

5.3.1. Youtube зураг

5.3.2. Оллоо видео

5.3.3. Gogo видео

5.4. Гарчиг товч тайлбарын бүтгэл

6. Статик хуудсууд

6.1. Тогтмол асуугддаг асуултууд

6.2. Санал хүсэлт

6.3. Бидний тухай

6.4. Сайтын ажиллагааны зарчим

7. Хувийн булан

7.1. Дуртай хаягууд

7.2. Найз нарын оруулсан хаягууд

7.3. Тохируулга

7.3.1. Дэлгэцний харагдалт

7.3.2. Вэбийн тохируулга

7.4. Өөрийн оруулсан хаягууд

7.5. Хувийн булан

7.5.1. Гишүүний мэдээлэл

7.5.2. Найз нар

7.5.3. Профайл сэтгэгдэл

8. Удирдлага

8.1. Бүлгүүдийн удирлага

8.2. Статистик

8.3. Гишүүдийн удирдлага

8.4. New node