Administració Moodle

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Administració Moodle by Mind Map: Administració Moodle

1. Configuració inicial

1.1. Configurar

1.1.1. Primera plana

1.1.1.1. Capçelera

1.1.1.2. Blocs centrals/Laterals

1.1.1.3. Paràmetres

1.1.1.3.1. Nom del lloc

1.1.1.3.2. Descripció

1.2. Activitats, blocs, filtres

1.3. Servidor

1.3.1. Configurar

1.3.1.1. Ajuda

1.3.1.2. Correu

1.3.2. Habilitar RSS

1.4. Idiomes i seguretat

1.4.1. Idiomes

1.4.1.1. Defecte

1.4.1.2. Alternatius

1.4.2. Seguretat

1.4.2.1. Notificacions

1.4.2.2. Mòduls

1.4.2.3. Usuaris

1.4.2.4. Contingut

1.4.2.5. Edició missatges

1.4.2.6. Mida fitxer

2. Personalització del lloc

2.1. Aparença

2.1.1. Calendari

2.1.2. Meu Moodle

2.1.3. HTML

2.2. Capçelera

2.2.1. Icones

2.2.2. Lletra

2.2.3. Imatge

2.2.4. Colors

2.3. Temes

2.3.1. Lloc

2.3.2. Usuari

2.3.3. Curs

2.3.4. Categoria

3. Inici de cada curs

3.1. Gestió d'usuaris

3.1.1. Autentificació

3.1.1.1. Manuals

3.1.1.2. Email

3.1.1.3. LDAP

3.1.2. Alumnat

3.1.2.1. Grups

3.1.2.1.1. Agrupaments

3.1.2.1.2. Activitats

3.1.2.2. Camps de perfil

3.1.2.3. Alta/Modificació

3.1.2.3.1. Fitxer CSV

3.1.2.4. Rols

3.1.2.4.1. Estudiant

3.1.2.4.2. Modificació

3.1.2.5. Càrrega d'usuaris

3.1.2.5.1. Camp clau

3.1.2.5.2. Manual

3.1.2.5.3. Fitxer CSV

3.1.2.6. Inscripció d'usuaris a cursos

3.1.2.6.1. Manual

3.1.2.6.2. Cohors

3.1.2.6.3. Grups i agrupaments

3.1.3. Professorat

3.1.3.1. Alta/Modificació

3.1.3.1.1. Fitxer CSV

3.1.3.2. Còpies de seguretat cursos

3.1.3.3. Rols

3.2. Gestió de cursos

3.2.1. Creació/Gestió

3.2.1.1. Categories

3.2.1.2. Cursos

3.2.1.2.1. Còpies seguretat

3.2.1.2.2. Fitxer CSV

3.2.1.2.3. Activitats

3.2.2. Importació /Restauració

3.2.3. Assignació

3.2.3.1. Rols

3.2.3.1.1. Administrador

3.2.3.1.2. Professor

3.2.3.1.3. Professor no editor

3.2.3.1.4. Alumnat

3.2.3.1.5. Altres

3.2.4. Qualificador

3.2.4.1. Categories i elements

3.2.4.2. Lletres

3.2.4.3. Escales

3.2.4.4. Informes