Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Baba by Mind Map: Baba

1. Företag

1.1. Josef reiser

1.1.1. Aktiviterer

1.1.1.1. Masmovil

1.1.1.1.1. Maya

1.1.1.2. Bistro

1.1.1.3. Lägenheten

1.1.1.3.1. Cash - 400 euro/mån

1.1.1.3.2. El?

1.1.2. Ägare

1.1.2.1. 45 % Pappa

1.1.2.2. 45 % Asgari

1.1.2.3. 10 % Teimori

1.2. ETOC

1.2.1. Jupiter

1.2.1.1. Esa kortetjärvi

1.2.1.1.1. 1300 euro/mån

1.2.1.1.2. Banco Popular

1.3. Los angeles

1.3.1. Riviera

1.3.1.1. El

1.3.1.2. Utgifter

1.3.2. Quiron

1.3.2.1. Snacka me sam

1.3.2.2. Snacka me cheferna

2. Fastighet

2.1. Doña pilar

2.1.1. Lisa

2.1.1.1. 2000 euro

2.1.2. Lån

3. Bilar

3.1. Peugeot

3.2. Nissan

4. Banker

4.1. La Caixa

4.1.1. D. pilar 33 + 34

4.1.1.1. 260 000 Euro

4.1.1.2. Avgift: 1431 Euro

4.1.1.2.1. Betalas varje 1:a

4.1.1.2.2. Ränta: 470 Euro

4.1.1.3. Tasacion 2009: 570 000 euro

4.1.1.3.1. Tasacion 2015: -30%?

4.2. Banco popular

4.2.1. Jupiter

4.2.1.1. Utgifter

4.2.1.1.1. Lån

4.2.1.2. Inkomst

4.2.1.2.1. Hyra 500 + 800: 1300 euro

4.2.1.3. Deklarerade 600 euro hos Gestor

4.3. BBVA

4.3.1. Los angeles

4.3.2. Riviera

4.4. Unicaja

4.4.1. Pappa

4.4.1.1. Saldo

4.4.1.1.1. 4675 Euro

4.4.1.2. Utgifter

4.4.1.2.1. El (Iberdrola)

4.4.1.2.2. Telefon (telefonica)

4.4.1.2.3. Vatten (aguasol)

4.4.2. Mamma

4.4.2.1. Saldo

4.4.2.2. Utgifter

4.4.2.2.1. El

4.4.3. Arsalan

5. Begravning

5.1. Obligatorisk avgift

5.1.1. 1000 euro

5.2. 2200 Euro