Nye klynger

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nye klynger by Mind Map: Nye klynger

1. Fordele: Professionalisme - høj faglighed

2. Københavns kommune

3. Abekat

3.1. Stakeholders

3.2. I har ikke lavet noget !!!

4. LMNN

4.1. Socialministeriet

4.2. Børnenes Vilkår

4.2.1. Børnentelefonen

4.2.1.1. varetager børnenes interesser

4.3. AKT

4.3.1. "Adfærd Kontakt & Trivsel"

4.3.1.1. skolerelaterede

4.4. Politi

4.4.1. SSP

4.4.1.1. konsultenter til de unge

4.5. KL (Socialområdet)

4.6. Kommunerne

4.6.1. Skolepsykologer

4.6.1.1. Sundheds plejen

4.7. DA

4.7.1. Arbejdernes Erhvers praktik

4.8. BUPL

4.8.1. Pædagogernes forening

4.9. DLF

4.9.1. Danmarks Lærerforening

5. Gruppe GM

5.1. ADHD foreningen

5.2. Autisme foreningen

5.3. Børns vilkår

5.3.1. Tænker kun på børnene

5.4. Fagfolk

5.4.1. Danmarks lærerforening

5.4.2. BUPL

5.4.3. Dansk socialrådgiverforening

5.4.4. Psykologer

6. Hold B - Grp. 5 (Specialområdet i forbindelse med inklusion)

6.1. Skole og forældre (organisation)

6.1.1. Snakker meget sammen med Danske skoleelever

6.1.2. Varetager forældrenes synspunkter

6.1.3. Fordele: Få forældrenes perspektiv

6.1.4. Ulemper: interessekonflikter mellem forældrene - forældre med modstand mod inklusion

6.2. Lærernes fagforening

6.2.1. Krav om uddannelse til dem selv, for at kunne håndtere eleverne.

6.2.2. Egne interesser

6.2.3. Ulempe: Modstand - lærer der ikke vil inkludere. Lærer der handler ud fra egne interesser (fx hvis de får for meget arbejde)

6.3. Handicap foreninger

6.3.1. Børnenes behov

6.3.2. Fordele: Kan fortælle om børnenes behov

6.3.3. Ulempe: Modstand mod inklusion, pga. børn kan mistrives

6.4. Socialrådgiver/socialforvaltningen

6.4.1. Økonomi og budgetter

6.4.2. Fordele: Børnenes tarv

6.4.3. Ulemper: For meget præget af økonomi og budgetter

6.5. Danske skoleelever (organisationer)

6.5.1. Snakker med Skole og Forældre (organisationen)

6.5.2. Varetager elevernes synspunkter

6.5.3. Fordele: De får lov til at sige noget - selvom de ikke har stemmeret.

6.5.4. Ulempe: manglende faglige.

6.6. Psykologer - andre professionelle

6.6.1. PPR

6.6.1.1. Økonomi

6.6.1.2. Offentlige ansatte

6.6.2. Private

6.6.3. Fordele: De ved noget om børne - de er professionelle.

6.6.4. Ulemper: Snæversynet.

6.7. Børns vilkår

6.7.1. Børnenes interesser

6.8. Politiker

6.8.1. Ideologier

6.8.2. Handler ud fra hvad de er valgt på/vil vælges på

6.8.3. Økonomi

6.8.4. Ulemper: Det politiske spil.

6.8.5. Fordele: Har det store perspektiv, målet.

6.9. Pædagoger

6.9.1. Faginteresser

6.9.2. Børnenes interesser/tarv

6.9.3. Fordele: Høj faglighed

6.9.4. Ulempe: Modstand mod inklusion

6.10. KL

7. Gruppe 7

7.1. Stakeholders

7.1.1. Socialministeriet

7.1.2. Børnenes vilkår

7.1.2.1. udsatte børn

7.1.3. Sundhedsområdet

7.1.4. folkeskole området

7.1.4.1. mindre fravær

7.1.4.2. forældre skal tage mere ansvar for deres børn

7.1.5. sagsbehandler

7.1.5.1. færre ekstreme sager, hvilket vil resultere i færre arbejdstider

8. Gruppe 2b

8.1. Beskæftigelse hos unge

8.1.1. Jobcentre

8.1.1.1. Aktivere

8.1.1.1.1. + opfylder mål

8.1.1.1.2. - stor økonomisk risiko

8.1.2. Uddannelses steder

8.1.2.1. fastholde/tiltrække unge

8.1.2.1.1. + økonomisk gevinst ifht taxameterordning

8.1.2.1.2. - risiko for frafald og dets konsekvenser

8.1.3. Undervisningsministeriet

8.1.3.1. politik for alle

8.1.3.1.1. + politikken lykkes

8.1.3.1.2. - politikken mislykkes, ressourcer spildt

8.1.4. Beskæftigelsesministerie

8.1.4.1. skabe mulighed for arbjdspladser

8.1.4.1.1. + skabe arbejdspladser for de unge

8.1.4.1.2. - de unge "kommer ikke"

8.1.5. arbejdsgivere

8.1.5.1. Skabe arbejdspladser

8.1.5.1.1. + økonomisk gevinst

8.1.5.1.2. - risiko for "tomme stole"

8.1.6. Skolevejledere

8.1.6.1. motivere

8.1.6.1.1. + få aktiveret de unge

8.1.6.1.2. - ressourcer spildt

9. Jeg tager aldrig bad hos min nabo uden tøj på

9.1. Rengøringsfirma

9.1.1. Fordele - Daglige gøremål

9.2. Slikfirmaere

9.2.1. Fordele: Interesse for sund slik

9.3. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

9.3.1. Fordele: Interesse i intergering i samfundet

9.4. Dagtilbud

9.4.1. Fordele: Forlængede arbejdestider i sammenhæng med forældrenes

9.5. Sundhedsministeriet

9.5.1. Fordele: Fokus på sund mad i det offentlige/privat

10. Gutterne

10.1. Unicef

10.2. Skole og pasningsområderne

10.3. Socialministeriet

10.4. Hjælpe organisationer for børn og unge

10.5. KL

10.6. Forskellige børneråd

10.7. Forskellige politiske socialordfører

10.8. SSP

10.9. Frivillige børneorganisationer

10.10. Undervisningsministeriet

10.11. Børne- og ungeforvaltninger

10.12. sportsforeninger

10.13. Lærer - og pædagogforeninger

11. Gruppe 8

11.1. Kommuner Regioner Frivillige organisationer Foreninger for udsætte børn

11.1.1. Regioner

12. Gruppe 10

12.1. Ministerium for børn og unge Blå kors Børne telefonen Borgerservice Børnehjem Kvindehjem/krisehjem special skoler rygestop ungdomsfængsler Institutioner Børn og unge afdeling i kommuner Børnenes Vilkår Ensomme unge Voksen ven Danske hospital klovne Julemærkefonden afvænnings hjem Ventilen Livslinjen LMS Politiet Natteravn SSP Headspace Social forvaltningen Skole psykolog bøjletandlægen

13. Gruppe: H, M , P

13.1. Rødekors

13.1.1. UNICEF

13.1.1.1. Børnetelefonen

13.1.1.1.1. Socialrådgivere

13.2. Børnehjem

13.2.1. Begrænse kriminalitet

13.2.1.1. Kræver økonomiske ressourcer