Filmy animowane na kanale Cartoon Network w odbiorze dzieci w wielu 5-6 lat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Filmy animowane na kanale Cartoon Network w odbiorze dzieci w wielu 5-6 lat by Mind Map: Filmy animowane na kanale Cartoon Network w odbiorze dzieci w wielu 5-6 lat

1. Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w wieku 5-6 lat

1.1. Rozwój poznawczy

1.1.1. Rozwój wrażeń i spostrzeżeń

1.1.2. Rozwój uwagi, wyobraźni i pamięci

1.1.3. Rozwój mowy

1.1.4. Rozwój myślenia

1.2. Rozwój emocjonalny - uczuciowy

1.3. Osobowość dziecka

2. Film animowany - jego postaci i charakterystyka

2.1. Co to jest film animowany?

2.1.1. Rodzaje kreskówek - od karykatur do filmów animowanych

2.2. Historia filmu animowanego

3. Wzory osobowe, idole i stereotypy w filmie animowanym i ich wychowawcze konsekwencje

3.1. Obraz świata społecznego w filmach dla dzieci

3.2. Wzorce osobowe w filamch animowanych dla dzieci

3.3. Przemoc w filmie animowanym - jej wpływ na dzieci

3.3.1. Definicja agresji i przemocy w mediach

3.3.2. Przyswajanie agresji przez dzieci

3.4. Inne zagrożenia płynące ze zbyt dużej ilości czasu spędzonego na oglądaniu filmów przez dzieci

4. Rola rodziny i przedszkola w edukacji medialnej dzieci w wieku przedszkolnym