Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Filmy animowane na kanale Cartoon Network w odbiorze dzieci w wielu 5-6 lat by Mind Map: Filmy animowane na kanale Cartoon Network
w odbiorze dzieci w wielu 5-6 lat
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Filmy animowane na kanale Cartoon Network w odbiorze dzieci w wielu 5-6 lat

Rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka w wieku 5-6 lat

Rozwój poznawczy

Rozwój wrażeń i spostrzeżeń

Rozwój uwagi, wyobraźni i pamięci

Rozwój mowy

Rozwój myślenia

Rozwój emocjonalny - uczuciowy

Osobowość dziecka

Film animowany - jego postaci i charakterystyka

Co to jest film animowany?

Rodzaje kreskówek - od karykatur do filmów animowanych

Historia filmu animowanego

Wzory osobowe, idole i stereotypy w filmie animowanym i ich wychowawcze konsekwencje

Obraz świata społecznego w filmach dla dzieci

Wzorce osobowe w filamch animowanych dla dzieci

Przemoc w filmie animowanym - jej wpływ na dzieci

Definicja agresji i przemocy w mediach

Przyswajanie agresji przez dzieci

Inne zagrożenia płynące ze zbyt dużej ilości czasu spędzonego na oglądaniu filmów przez dzieci

Rola rodziny i przedszkola w edukacji medialnej dzieci w wieku przedszkolnym