Zenetörténeti korszakok

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zenetörténeti korszakok by Mind Map: Zenetörténeti korszakok

1. Középkor

1.1. Gregorián

1.2. Trubadúr

1.3. Többszólamúság

2. Reneszánsz

2.1. Műfajok

2.1.1. Mise

2.1.2. Motetta

2.1.3. Madrigál

2.1.4. Históriás ének

2.2. Zeneszerzők

2.2.1. Josquin des Prés

2.2.2. Palestrina

2.2.3. Lassus

2.2.4. Tinódi Lantos Sebestyén

3. Barokk

3.1. Műfajok

3.1.1. Opera

3.1.2. Oratórium

3.1.3. Passió

3.1.4. Kantáta

3.2. Zeneszerzők

3.2.1. Purcell

3.2.2. J. S. Bach

3.2.3. Händel

3.2.4. Esterházy Pál

3.2.5. Vivaldi

4. Bécsi klasszicizmus

4.1. Formatan

4.1.1. Periódus

4.1.2. Szonátaforma

4.2. Műfajok

4.2.1. Hangszeres

4.2.1.1. Szonáta

4.2.1.2. Vonósnégyes

4.2.1.3. Versenymű

4.2.1.4. Szimfónia

4.2.1.4.1. szimfonikus zenekar

4.2.2. Vokális

4.2.2.1. Opera

4.2.2.1.1. Opera seria

4.2.2.1.2. Opera buffa

4.3. Zeneszerzők

4.3.1. Haydn

4.3.2. Mozart

4.3.3. Beethoven

4.3.4. Bihari János

5. Romantika

5.1. Műfajok

5.1.1. Hangszeres

5.1.1.1. Karakterdarab

5.1.1.2. Szimfonikus költemény

5.1.2. Vokális

5.1.2.1. Dal

5.1.2.2. Dalciklus

5.2. Zeneszerzők

5.2.1. Schubert

5.2.2. Schumann

5.2.3. Mendelssohn

5.2.4. Chopin

5.2.5. Liszt Ferenc

5.2.6. Verdi

5.2.7. Wagner

5.2.8. Muszorgszkij

5.2.9. Erkel Ferenc

6. Századforduló, 20. század

6.1. Impresszionizmus

6.1.1. Debussy

6.1.2. Ravel

6.2. Dodekafónia

6.2.1. Schönberg

6.2.2. Webern

6.2.3. Berg

6.3. Folklorizmus

6.3.1. Kodály Zoltán

6.3.2. Bartók Béla

6.4. Jazz

6.4.1. Gershwin

6.5. Neoklasszicizmus

6.5.1. Bernstein

6.5.2. Sztravinszkij

6.5.3. Prokofjev