protestanttiset kirkot

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
protestanttiset kirkot by Mind Map: protestanttiset kirkot

1. pelastusarmeija

1.1. Syntyi kun metodistipastori William Booth ja Catherine Booth auttoivat Itä-Lontoon köyhiä teollistumista seuranneen kaupungistumisen paineessa

1.2. Lähetysjärjestö omaiksui sotilaallisen rakenteen ja nimikkeen vuonna 1878

1.3. Ei pappeja eikä sakramentteja

1.4. Korostavat henkilökohtaista uskonratkaisua ja järjestävät herätyskokouksia

1.5. Oppi perustuu metodismiin, mutta se on määritelty väljästi

1.5.1. mahdollistaa yhteistyön eri kirkkojen kanssa

1.6. Ylläpitää asuntoloita, ruokaloita ja jakaa vaatteita

2. helluntailaisuus

2.1. juuret ovat pyhitysliikkeissä, metodismissa ja baptismissa

2.2. toimi aluksi kirkkojen sisäisenä uudistusliikkeenä ja korosti Pyhän Hengen merkitystä uskossa

2.3. epäyhtenäinen joukko erilaisia uskonnollisia ryhmiä

2.4. alkuna pidetään Charles Parhamin raamattukoulua ja William J. Seymorin herätyskokouksia

2.5. korostavat lähetystyön tekemistä

2.6. leviää nykyisin nopeasti erityisesti Latinalaisessa Amerikassa

2.6.1. erityisesti työläisnaisten suosima

3. luterilaisuus

3.1. Luterilainen Maailmanliitto (LML)

3.1.1. perustettiin Ruotsin Lundissa vuonna 1947

3.1.2. edistää luterilaista lähetystyötä ja teologista tutkimusta

3.2. n. 65 milj

3.3. Valtaosa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa

3.4. Herätysliikkeet

3.4.1. lestaadiolaisuus ja herännäisyys

4. reformoidut kirkot

4.1. Levisi Alankomaiden kautta muualle Eurooppaan

4.2. Nykyisin voimakkainta kannatusaluetta on Pohjois-Amerikka

4.3. jäseniä n. 75 miljoonaa

4.4. Reformoitujen kirkkojen maailmanliitto

4.4.1. kirkkojen yhteistyöelin

4.5. yleinen hallintomalli on synodaali- eli presbyteerijärjestelmä

4.5.1. vallan painopiste paikallisseurakunnissa

4.6. kaksi sakramenttiaa

4.6.1. kaste

4.6.2. ehtoollinen

5. anglikaanit

5.1. n. 77 milj

5.2. Valtaosa jäsenistä elää Englannissa ja sen siirtomaissa

5.3. Korkea- ja matalakirkollisuus

5.3.1. Korkeakirkollisuus korostaa liturgiaa, sakramentteja ja piispan asemaa

5.3.2. Matalakirkollisuus myötäilee reformoituja puritanismia

5.4. Väljä- tai avarakirkollinen suunta

5.4.1. Korosti erilaisten oppisuuntien suvaitsemista ja avointa suhtautumista kulttuuriin

5.5. Ei varsinaisia tunnustuskirjoja, eikä siten yhtenäistä anglikaanista oppia

5.5.1. Opinkohdat voidaan johtaa 39 artiklasta

5.5.1.1. yhdistelmä katolista, luterilaista ja reformoitua oppia

5.5.2. Yhteinen rukouskirja

5.6. Raamattukäännös King James Bible

5.7. Yhden papin seurakunta

5.8. Hallinnollisesti valtionkirkko

6. baptismi

6.1. juuret manner-Euroopan radikaaleissa pietistisissä liikkeissä (kasteenuusijat)

6.2. järjestäytyi Englannissa ja levisis siirtolaid´suuden mukana Yhdysvaltoihin 1630-luvulla

6.3. korostaa uudestisyntymistä ja uskovien upotuskastetta

6.4. raamattunäkemys fundamentalistista eli Raamattua tulkitaan kirjaimellisesti

6.4.1. keskeistä myös uskonnonvapauden korostaminen

6.5. tunneituimpia saarnaajia

6.5.1. Martin Luther King

6.5.2. Billy Graham

6.6. seitsemännen päivän adventistit

6.6.1. he uskovat, että elämme viimeisiä aikoja ja Kristuksen paluu on lähellä

7. vapaakirkko

7.1. toimii Pohjoismaissa

7.2. syntyi 1870-luvulla, kun pohjoismaalaiset ulkomailla matkustellessaan pääsivät kuulemaan uskonnollista herätystä korostavia saarnoja

7.3. järjestäytyi Suomen Vapaakirkoksi

7.3.1. uskonnonvapauslaki voimaan vuonna 1923

7.4. korostaa uskonnonvapautta, henkilökohtaista uskonratkaisua ja Pyhän Hengen merkitystä