Protestanttiset kirkot

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Protestanttiset kirkot by Mind Map: Protestanttiset kirkot

1. Luterilainen kirkko

1.1. Kannattajia tällä hetkellä maailmassa 65 miljoonaa

1.1.1. Pääasiassa Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa

1.2. Ajattelevat, että Raamattu toimii ohjeena uskon asioissa, eikä sitä voi soveltaa kaikkiin arkisen elämän tilanteisiin.

1.3. Korostuu yleinen pappeus

1.3.1. Messua ja kirkollista toimitusta varten tarvitaan erityinen pappeus eli koulutettu papisto.

1.3.1.1. Tämän avulla turvataa opin säilyminen oikeana

1.4. Vapaakirkkoja tai kansankirkkoja

1.5. Luterilainen Maailmanliitto

1.5.1. Maailma nluterilaisten kirkkojen yhteistyöelin

2. Reformoidut kirkot

2.1. Hajanainen protestanttinen ryhmä.

2.2. Maailmassa jäseniä noin 75 miljoonaa

2.2.1. Voimakkain kannatusalue Pohjois-Amerikassa

2.3. Ei yhteisiä tunnustuskirjoja

2.4. Valta jaettu demokraattisesti

2.5. Yleisenä hallintomallina on synodaali- eli presbyteerijärjestelmä.

2.6. Kaksi sakramenttia

2.6.1. Kaste

2.6.2. Ehtoollinen

2.7. Jumalanpalvelukset koruttomia ja saarna keskeisessä asemassa.

3. Anglikaaninen kirkko

3.1. Noin 70 miljoonaa

3.1.1. Valtaosa Englannissa ja sen entisissä siirtomaissa.

3.2. Tunnetaan erilaisten perinteiden kirkkona.

3.3. Korkeakirkollisuus

3.3.1. Korostaa liturgiaa, sakramentteja ja piispan asemaa.

3.4. Matalakirkollisuus

3.4.1. Painottaa pelastustietoisuutta, predestinaatiota ja itsekuria.

3.4.2. Piti viihdettä ja maallisia huveja vahingollisina.

3.5. Väljä- ja avarakirkollisuus

3.5.1. Syntyi 1800-luvun puolivälissä.

3.5.2. Yhteiskunnallisesti suuntautunut.

3.5.3. Korosti erilaisten oppisuuntien suvaitsemista ja avointa suhtautumista kulttuuriin.

3.6. Ei varsinaisia tunnustuskirjoja

3.7. Hyväksyy sakramenteiksi kasteen ja ehtoollisen

4. Baptismi

4.1. Korostaa uudelleensyntymistä ja uskovien upotuskastetta.

4.2. Raamattu uskon ja elämän ylin auktoriteetti.

4.3. Raamattunäkemys usein fundamentalistinen eli sitä tulkitaan kirjaimellisesti.

4.4. Keskeistä myös uskonvapauden korostaminen.

5. Adventismi

5.1. Uskoivat elävänsä viimeisiä aikoja

5.2. Uskoivat myös Kristuksen paluun olevan lähellä.

5.3. Kielsivät helvetin olemassaolon ja korostivat, että ihminen pelastuu yksin uskosta Kristukseen.

5.4. Pitävät juutalaisten tapaan lauantaita viikon seitsemäntenä päivänä.

6. Helluntailaisuus

6.1. Toimi aluksi kirkon sisäisenä uudistusliikkeenä.

6.2. Korosti Pyhän Hengen merkitystä uskossa.

6.3. Epäyhtenäinen joukko erilaisia uskonollisia ryhmiä.

6.4. Korostavat lähetystyön tekemistä.

7. Pelastusarmeija

7.1. Ei pappeja, eikä sakramentteja

7.2. Korostavat henkilökohtaista uskonratkaisua ja järjestävät herätyskokouksia.

7.3. Oppi pohjautuu metodismiin, mutta on määritelty väljästi.

7.4. Ylläpitää edelleen asuntoloita ja ruokaloita sekä jakaa vaatteita.

8. Vapaakirkko

8.1. Korostaa uskonvapautta, henkilökohtaista uskonratkaisua ja Pyhän Hengen merkitystä.