ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ by Mind Map: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  ТА ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

1. Змістовий модуль 4

1.1. Організація фізичного виховання та оздоровлення в дошкільному навчальному закладі.

1.1.1. Лекція 11 Планування та облік роботи з фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі

1.1.2. Лекція 12, 13 Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня дошкільного навчального закладу.

1.1.2.1. Семінарське заняття 5. Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів з дітьми дошкільного віку.

1.1.3. Практичне заняття 9. Планування фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня ДНЗ.

1.1.4. Лекція 14 Руховий режим у дошкільному навчальному закладі. Інновації у системі фізичного виховання дітей дошкільного віку.

2. Змістовий модуль 1

2.1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання та валеологічної освіти дітей дошкільного віку

2.1.1. Лекція 1 Предмет теорії і методики фізичного виховання та валеологічної освіти дітей дошкільного віку.

2.1.2. Лекція 2 Дидактичні основи навчання дітей дошкільного віку руховий дій.

2.1.2.1. Семінарське заняття 1. Загальні основи навчання дітей дошкільного віку фізичних вправ.

2.1.3. Лекція 3, 4 Гімнастика у навчанні дітей дошкільного віку фізичних вправ.

2.1.3.1. Семінарське заняття 2. Основні рухи та методика ознайомлення з ними дітей дошкільного віку

2.1.4. Практичне заняття 1. Вправляння студентів у проведенні вправ на шикування і перешикування, загальнорозвивальних вправ.

2.1.5. Практичне заняття 2. Оволодіння технікою виконання вправ з основних рухів.

3. Змістовий модуль 2

3.1. Особливості методики використання засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку.

3.1.1. Лекція 5, 6 Методика навчання дітей дошкільного віку рухливих ігор, ігор з елементами спорту, спортивних вправ.

3.1.1.1. Семінарське заняття 3. Методика проведення рухливих ігор з дітьми різних вікових груп.

3.1.2. Практичне заняття 3-4. Практичне проведення рухливих ігор для дітей різних вікових груп.

3.1.3. Лекція 7 Фізичне виховання дітей раннього віку.

4. Змістовий модуль 3

4.1. Основні форми роботи з фізичного виховання дітей дошкільного віку.

4.1.1. Лекція 8, 9 Заняття з фізичної культури у дошкільному навчальному закладі.

4.1.1.1. Семінарське заняття 4. Організація та проведення занять з фізичної культури для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

4.1.2. Практичне заняття 5, 6, 7 Проведення занять з фізичної культури для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

4.1.3. Лекція 10 Забезпечення рухової активності дітей дошкільного віку у повсякденній життєдіяльності.

4.1.4. Практичне заняття 8 Практичне проведення фізкультурних розваг для дітей дошкільного віку.

5. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

6. Вид контролю: екзамен