Riwayat Hidup Imam Syafie

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Riwayat Hidup Imam Syafie by Mind Map: Riwayat Hidup Imam Syafie

1. Nama Sebenar

1.1. Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Uthman bin Syafie Bin Saib Bin Abdu Yazid Bin Hasyim Bin Abdul Mutalib Bin Abdul Manaf.

2. Kelahiran

2.1. Gaza, Daerah Askolan, Palestin

2.2. Tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi

3. Peristiwa

3.1. Ayahanda dan bondanya berasal dari Mekah

3.1.1. Bonda

3.1.1.1. Fatimah bt. Abdullah b. Hasan b. Ali b. Abi Talib

3.1.1.2. meninggal dunia pada tahun 209 hijrah, 820 masihi di Mesir

3.2. Mereka menziarahi Palestin (Imam Syafie dalam kandungan)

3.3. Ayahandanya meninggal.

3.3.1. Imam Syafie lahir(tidak lama selepas itu)

3.4. Setelah berusia 2 tahun, mereka kembali ke Mekah dan menetap di Syi'bu Alkhaif

4. Ciri-ciri

4.1. Gelaran

4.1.1. Syafie

4.1.1.1. sempena nama datuknya iaitu Syafie b. Saib

4.2. Terang Hati

4.3. Kuat ingatan

4.4. Rajin

4.5. mempunyai peribadi yang tinggi