Chatterbot CINiBA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chatterbot CINiBA by Mind Map: Chatterbot CINiBA

1. biblioteka - informacje ogólne

1.1. infomacje o bibliotece

1.2. godziny otwarcia

1.3. kontakt

1.4. adres

1.5. szatnia

1.6. strona internetowa

2. informacje dot. zapisu do biblioteki

2.1. kto może się zapisać

2.2. procedura

2.3. jakie dokumenty są potrzebne

2.4. karta biblioteczna (dokument)

3. wypożyczanie

3.1. procedura

3.2. wolny dostęp

3.3. ilość książek

3.4. czas wypożyczenia

3.5. wypożyczenie na noc i na weekend

3.6. zbiory niedostępne

3.7. wypożyczenia międzybiblioteczne

4. zwroty

4.1. procedura

4.2. wrzutnia

5. likwidacja i rozliczenie konta bibliotecznego

5.1. procedura

5.2. karta obiegowa

6. komputery i internet

6.1. komputery

6.2. dostęp do Internetu

6.3. wi-fi

7. tematyka ogólna

7.1. tożsamość chatterbota

7.2. pogoda

7.3. zainteresowania

7.4. nastrój