Tipus de Cèl·lules

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tipus de Cèl·lules by Mind Map: Tipus de Cèl·lules

1. Tipus de formas cel·lulars

1.1. Cubica

1.2. Prismàtica

1.3. Fusiforme

1.4. Esferica

1.5. Allargada

1.6. Estrellada

2. Tipus de cèl·lules

2.1. Cèl·lula Procariota

2.1.1. Es senzilla

2.1.2. Medeixen milesimes

2.1.3. No tenen nucli

2.1.4. No tenen organuls

2.1.5. Les bacteries son cel·lules procariotes

2.2. Cèl·lula Eucariota

2.2.1. Té una organització complexa

2.2.2. Medeixen centesimes

2.2.3. Te nucli, que en el seu interior te material genetic

2.2.4. El citoplasma te molts organuls, formats per membranes

2.2.5. Les algues, protozous, fongs, animals i plantes estan formats per cel·lules eucariotes

3. Tipus de cel·lules Eucariotes

3.1. Cèl·lula Animal

3.1.1. Te paret cel·lular

3.1.2. Vacuola gran

3.1.3. Tenen cloroplasts

3.1.4. Tenen centríol

3.2. Cel·lula Vegetal

3.2.1. No te paret cel·lular

3.2.2. Vacuola petita

3.2.3. No tenen cloroplasts

3.2.4. No tenen centríol