Műnemek

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Műnemek by Mind Map: Műnemek

1. Epika

1.1. Nagyepika

1.1.1. eposz

1.1.1.1. Homérosz: Odüsszeia

1.1.2. regény

1.1.2.1. Jókai Mór: Az arany ember

1.2. Kisepika

1.2.1. novella

1.2.1.1. Kosztolányi Dezső: A kulcs

1.2.2. mese

1.2.2.1. Hans Christian Andersen: A rút kiskacsa

1.2.3. monda

1.2.3.1. A csodaszarvas

1.3. Közepes epika

1.3.1. elbeszélés

1.3.1.1. Gogol: A köpönyeg

1.3.2. kisregény

1.3.2.1. E.T.A. Hoffmann: Az arany virágcserép

2. Líra

2.1. dal

2.1.1. Petőfi Sándor: Befordúltam a konyhára...

2.2. óda

2.2.1. Kölcsey Ferenc: Himnusz

2.3. epigramma

2.3.1. Kölcsey Ferenc: Huszt

2.4. elégia

2.4.1. Berzsenyi Dániel: A közelítő tél

2.5. szonett

2.5.1. Shakespeare: 75. szonett

3. Dráma

3.1. tragédia

3.1.1. Szophoklész: Antigoné

3.2. komédia

3.2.1. Bessenyei György: A filozófus

3.3. színmű

3.3.1. Shakespeare: A vihar