Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás (2007)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás (2007) by Mind Map: Benedek András: Mobiltanulás és az egész életen át megszerezhető tudás (2007)

1. A mobiltelefon

1.1. Integrálja a kommunikációs funkciókat

1.2. Nem kötődik a társadalmi intézményekhez

1.3. Szabadon használható térben és időben

1.4. Megváltoztatja az emberi tevékenységet

2. Új megközelítések a tanulásban - technológiai és szemléleti váltás

2.1. A LLL-koncepció

2.1.1. A középpontban az az elképzelés áll, hogy az emberek képesek legyenek megtanulni azt, hogy hogyan kell tanulni.

2.1.2. Felfedezhető a nonformális és informális tanulás közelsége az egyre fejlettebb mobilkommunikációs eszközök használatához.

2.1.3. Az e-learning szerepe megnő: a hagyományos oktatás, a távoktatás és az internet nyújtotta lehetőségek együttes kihasználása magasabb alkalmazási szintre emeli a mobileszközöket.

2.2. A mobil eszközök használatának előnyei

2.2.1. - rugalmasság - elérhetőség - kényelem - saját időbeosztás szerinti előrehaladás a tananyagban

2.3. Computer Based Training (1990-es évek)

2.3.1. Technikai feltételek: - számítógép (PC) - adathordozók (CD-ROM, DVD)

2.4. Aszinkron tanulás

2.4.1. - interaktivitás - a tér és idő rugalmas kezelése

2.5. WEB-based Training (ezredforduló)

2.5.1. - szélessávú adatátvitel

2.6. Az elektronikus mobilitás létfeltételei

2.6.1. - interaktív - teret ad a kreativitásnak - kiszélesíti a tanulási lehetőségeket - a fiatalok szívesen használják az IKT-t

2.7. Az m-learning hatékonyságának kulcsszavai

2.7.1. - hordozhatóság - rugalmasság - fejleszthetőség

3. A virtuális valóságtól a szerves tanulási környezet felé

3.1. A multimédia szimbolikus környezete

3.1.1. Múlt, jelen és jövő összekapcsolása - eltűnnek a nyomtatott és az audiovizuális média határai - eltűnik a populáris kultúra és a magas kultúra közötti különbség - eggyéolvad a szórakozás és a tájékozódás

3.1.2. A mobilkommunikáció jóvoltából a ma tanulására jellemző, hogy az a közeg, amelyben a gyermekek játszanak, kommunikálnak és tanulnak, egyre inkább azonossá lesz azzal a világgal, amelyben a felnőttek kommunikálnak, dolgoznak, üzletelnek és szórakoznak. Az internet és a mobiltelefonok világa félreismerhetetlenül egyfajta szerves tanulási környezetté válik.

4. Új pedagógiai paradigma felé

4.1. Egyre nagyobb szerepet kap a mobil telekommunikációs eszközökkel s a vizualitás új technológiáival történő kognitív megismerés. Ennek a mobilkommunikáció által formálódó oktatáselméletnek az új elemei a következők:

4.1.1. Mikrolearning: a legközvetlenebbül és személyre szabottan teszi lehetővé a kontextusba ágyazott információk kisméretű képek és szövegek útján történő megszerzését és feldolgozását.

4.1.2. Funkcionális networking: célokhoz és feladatokhoz bekapcsolt csoportok rugalmas képzését, működtetését teszi lehetővé különböző, így például tanulási funkciókra is.

4.1.3. Közvetlen hozzáférés adatbázisokhoz: segítségével integrált tudásbázis alakítható ki, illetve ezek kombinációjával komplex tanulási, megismerési, kutatási és fejlesztési tevékenységek alapjait lehet megteremteni.

4.1.4. Time-sharing optimalizáció: a fenti feladatok és funkciók térbeli megosztása mellett lehetőséget ad arra, hogy rohanó világunkban a különböző tevékenységeket időben is megosszuk, s így optimalizáljuk.

4.2. Paradoxon: a mobiltanulás működik az egyén szintjén, ugyanakkor a mobil „tanítás” rendszerszerűen nem létezik.

4.2.1. Az osztálytermek falai képletesen és fizikailag is zárttá tették a formális tanítás-tanulás folyamatát.

4.2.2. Pedig különösen az egész életen át tartó tanulás fiatalokat és felnőtteket azonos keretbe foglaló rendszerében kap sajátos jelentőséget a mobilkommunikáció és az általa formálódó tanulás.