Mitä mieltä sosiaalisesta mediasta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mitä mieltä sosiaalisesta mediasta by Mind Map: Mitä mieltä sosiaalisesta mediasta

1. sisällöntuotanto

2. kaikki harjoittelevat vielä

3. paras hyöty ensimmäisellä kerralla

4. helpot välineet

5. verkko-opiskelu sosiaalisen median välineillä

6. kohtauspaikka, tiedonvaihto

7. suuri mahdollisuus

8. yhteistyöhankkeen työkaluja

9. olisi hyvä olla sosiaalisessa mediassa

10. kohtaamispaikka yrittäjille ja harjoittelijoille

11. korvaa fyysisen yhteyden

12. tulee joka puolelta, mihin panee stopin

13. olisiko facebookissa jotain organisaatiolle hyödyllistä

14. erilaisten verkostojen hallinta

15. tiedonkeruun työkalu

16. kuinka paljon kaikkea on

17. vuorovaikutus

18. voiko olla turmio

19. kahvihuone, kevyttä ja vapaata

20. kirkas lopputulos yhdessä viisastumalla

21. tiedetty reitti vs. viestiterminaali

22. lisää tulee vaan koko ajan

23. elämänvirta

24. tietoa tuutataan ulos - mitä saadaan sisälle?

25. jatkuvasti tehtävä mielenkiintoisia asioita ja pidettävä yllä keskustelua

26. yhteistyökumppaneiden hakeminen

27. henkilökohtainen brändinrakennus

28. olemassaolo ansaittava

29. markkinointi ja tiedotus sekoittuvat

30. aikaansaaminen

31. kopiointi liiketoiminnassa ei toimi

32. valintoja

33. epäsosiaalisesta sosiaalinen

34. aluekehittäjien yhdistäminen

35. mitä kaikkea yhdessä voikaan tehdä

36. miten pois facebookista

37. viestin vieminen nuorisolle

38. yhdessä tekeminen

39. yhteinen sisällöntuottaminen

40. henkilökohtaisessa käytössä

41. yhteisiä työpöytiä ja kohtauspaikkoja työstämiseen

42. sillä on merkitystä

43. polttoainetta, pääsee nopeasti ja halvasti markkinoimaan ihmisille

44. facebook

45. kontaktointipaikka

46. markkinointipaikka

47. osaamisen näkyväksi tekeminen

48. joukkoäly

49. mikä työkalu ei ole sosiaalinen?

50. missä pitäisi olla mukana, missä pitää olla mukana

51. uusien tapojen, mallien ja välineiden löytäminen

52. säännöt, missä rajat

53. yksilö, organisaatio, pelisäännöt

54. työnhaku, mitä tietoa henkilöstä on saatavilla

55. facebook yksityishenkilönä -> työnantajan edustajana