Mitä mieltä sosiaalisesta mediasta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mitä mieltä sosiaalisesta mediasta by Mind Map: Mitä mieltä sosiaalisesta mediasta

1. olemassaolo ansaittava

2. markkinointi ja tiedotus sekoittuvat

3. sisällöntuotanto

4. aikaansaaminen

5. kaikki harjoittelevat vielä

6. kopiointi liiketoiminnassa ei toimi

7. paras hyöty ensimmäisellä kerralla

8. valintoja

9. helpot välineet

10. epäsosiaalisesta sosiaalinen

11. verkko-opiskelu sosiaalisen median välineillä

12. aluekehittäjien yhdistäminen

13. kohtauspaikka, tiedonvaihto

14. suuri mahdollisuus

15. mitä kaikkea yhdessä voikaan tehdä

16. yhteistyöhankkeen työkaluja

17. miten pois facebookista

18. olisi hyvä olla sosiaalisessa mediassa

19. viestin vieminen nuorisolle

20. kohtaamispaikka yrittäjille ja harjoittelijoille

21. yhdessä tekeminen

22. yhteinen sisällöntuottaminen

23. henkilökohtaisessa käytössä

24. korvaa fyysisen yhteyden

25. tulee joka puolelta, mihin panee stopin

26. yhteisiä työpöytiä ja kohtauspaikkoja työstämiseen

27. olisiko facebookissa jotain organisaatiolle hyödyllistä

28. sillä on merkitystä

29. polttoainetta, pääsee nopeasti ja halvasti markkinoimaan ihmisille

30. erilaisten verkostojen hallinta

31. facebook

32. tiedonkeruun työkalu

33. kuinka paljon kaikkea on

34. kontaktointipaikka

35. vuorovaikutus

36. markkinointipaikka

37. voiko olla turmio

38. osaamisen näkyväksi tekeminen

39. kahvihuone, kevyttä ja vapaata

40. joukkoäly

41. kirkas lopputulos yhdessä viisastumalla

42. mikä työkalu ei ole sosiaalinen?

43. missä pitäisi olla mukana, missä pitää olla mukana

44. tiedetty reitti vs. viestiterminaali

45. lisää tulee vaan koko ajan

46. elämänvirta

47. tietoa tuutataan ulos - mitä saadaan sisälle?

48. jatkuvasti tehtävä mielenkiintoisia asioita ja pidettävä yllä keskustelua

49. uusien tapojen, mallien ja välineiden löytäminen

50. säännöt, missä rajat

51. yksilö, organisaatio, pelisäännöt

52. yhteistyökumppaneiden hakeminen

53. työnhaku, mitä tietoa henkilöstä on saatavilla

54. henkilökohtainen brändinrakennus

55. facebook yksityishenkilönä -> työnantajan edustajana