Integració Sistemes d'Informació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Integració Sistemes d'Informació by Mind Map: Integració Sistemes d'Informació

1. Component

1.1. Artefactes

2. Sistema

3. Tecnologíes de la Informació

4. Sistemes d'Informació

4.1. Processos

4.2. Recursos IT

5. Terminología

6. Organització

7. Models d'organització

7.1. Functional Silos

8. Integració

8.1. Estats

8.1.1. Interconnectivitat

8.1.2. Interoperabilitat

8.1.3. Convergència Semàntica

8.1.4. Integració Convergent

9. Integració Empresarial

9.1. Intra-empresa

9.2. Inter-empresa

9.3. Híbrid

10. Enfocaments

10.1. Horitzontal

10.1.1. "Cap a dintre"

10.1.2. "Cap a endavant"

10.1.3. "Cap a enrere"

10.2. Vertical

10.2.1. "De baix a dalt"

10.2.2. "De dalt a baix"

10.2.3. "Adhoc"

11. "Islands of Automation"

12. Integració Empresarial

13. Etapes d'un projecte

13.1. Aprovisiosament

13.1.1. Planificació

13.1.2. Construcció d'escenaris

13.1.3. Contractació

13.1.4. Avaluació

13.2. Implementació

13.2.1. Planificació

13.2.2. Requistis i Desenvolupament

13.2.3. Implantació i Avaluació

13.3. Ús

13.3.1. Planificació

13.3.2. Ús i Evolució

13.3.3. Implantació i Avaluació