Основи наукових досліджень

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основи наукових досліджень by Mind Map: Основи наукових досліджень

1. Рекомендована література

1.1. Основна

1.2. Додаткова

2. Пояснювальна записка

3. МОДУЛЬ 1. НАУКА І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

3.1. Тема 1.1. Історія становлення і розвитку науки. Класифікація наук

3.2. Тема 1.2. Наука і освіта

3.3. Тема 1.3. Методологія теоретичних та експериментальних досліджень

3.4. Тема 1.4. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

3.5. Семінарські заняття

3.6. Завдання самостійної роботи

4. МОДУЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

4.1. Тема 2.1. Реферування тексту

4.2. Тема 2.2. Особливості проведення психолого-педагогічних досліджень

4.3. Тема 2.3. Мета і значення курсових, дипломних (бакалаврських), магістерських робіт.

4.4. Тема 2.4.Винахідництво і розвиток наукової творчост

4.5. Семінарські заняття

4.6. Завдання самостійної роботи

5. Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання