Skriva faktatext (Ultramarathon)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skriva faktatext (Ultramarathon) by Mind Map: Skriva faktatext (Ultramarathon)

1. Inledning

1.1. Syfte

1.1.1. Jag har hört talas om lopp och skulle vilja lära mig mer om ultramarathon

1.2. Frågeställningar

1.2.1. Vad räknas som ett ultramarathon?

1.2.2. Vad behöver man för utrustning?

1.2.3. Hur ska man träna?

1.2.4. Vilka kända lopp finns det?

1.3. Metod

1.3.1. Söka fakta på Internet

1.3.2. Intervjua eller maila till någon som sprungit

1.3.3. Söka på biblioteket

1.3.4. Gå till en sportbutik för att fråga om utrustning

2. Avhandling

2.1. Underrubriker

2.1.1. Vad är ultramarathon?

2.1.2. Kända lopp

2.1.3. Träning

2.1.4. Utrustning

3. Avslutning

3.1. Diskussion

3.1.1. Skulle jag vilja springa? Varför/varför inte?

3.1.2. Vilket lopp verkar häftigast?

3.1.3. Vad jag tror krävs för att man ska klara av ett ultramarathon

3.2. Utvärdering

3.2.1. Berätta hur min tidsplanering fungerade

3.2.2. Berätta hur det gick med faktainsamlingen som jag planerade

3.2.3. Beskriv vad jag skulle vilja veta mer, efter att ha lärt mig mer om ultramarathon

3.3. Källförteckning

3.3.1. Skriv ner alla källor och vad personer heter

3.3.2. Använd mallen på hemsidan