Årshjul VSD 6.-9. klassetrin

Beskrivelse/forslag vedr. evaluering og skolehjemsamarbejde i VSD 6.-9. klassetrin

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Årshjul VSD 6.-9. klassetrin by Mind Map: Årshjul VSD 6.-9. klassetrin

1. 6. klassetrin

1.1. Uge 27 (året før, evt. tidligere?): endelig fastsættelse af planlægning/koordinering af fælles dage / brobygning. Bestilling af lejrskole/vandrehjem.

1.2. Efterår: Frivillige test dansk + matematik 6. kl. F1 (OBS elever med særlige behov -> i tvivl= råderum)

1.3. November: indstillinger?, årgangskonference elever ift SSUV/enkeltintegration (herunder handleplaner og indstillinger) med PPR + SSUV-vejleder, trivselsvejleder og afdelingsledere.

1.4. Jan/feb: Basketstævne + planlægningsmøde brobygning

1.5. Feb/Marts: Endelig Tilmelding lejrskole og 7. årgang hos VSD Jan-marts: Nationale test Dansk og matematik

1.6. Marts/april: Opfølgning vedr elever med særlige behov

1.7. Brobygning marts-juni: Marts/april: Social brobygningsdag April/maj: Faglig brobygningsdag Maj (ultimo): Lejrskole Sønderjylland Juni: Klassedannelse + brobygningsdag i UDSK Juni: Overlevering afleverende team/modtagende team Juni: Tilmelding valgfag?

2. 9. klassetrin

2.1. August-oktober: Skole-hjemsamtaler, justering af handleplaner for ikke-uddannelsesparate. Indstilling fra kontaktlærer (team) vedr. særlige vilkår ved 9. klasse prøver. Tilmelding prøver (aftaler om fritagelse)

2.2. November-januar: Karakterer afgives (november) Uddannelsesvalg, evt. UU-aften Terminsprøver

2.3. Februar-april: Karakterer afgives (januar) Uddannelsesplan og -valg færdig Projektopgaven Aftaler vedr. trækning af fordybelsesområder (prøver)

2.4. Maj-juni: Prøveperiode Sidste skoledag fredag 27/5 Dimission uge 25 (22/6)

3. 8. klassetrin

3.1. August/september: Fyraftensmøde/socialt arrangement

3.2. September-oktober: Skole-hjemsamtaler (opfølgning på faglig udvikling, samt personlige og sociale kompetencer) Frivillige nationale test: Engelsk 7kl F2, dansk 8. kl., F/K + geo + bio 8kl. F1 Elevplan: opdatere eksisterende fra 7. klasse +idræt+tysk+his+F/K

3.3. November (+oktober): Forløb med UPV, erhvervspraktik, uddannelsesplan, UEA projekt Medio november gives karakterer Næstsidste uge i november, elevkonferencer med team+UU+SSUV+Leder Ca. 25/11 overføres UPV og karakterer til optagelse.dk (af kontoret)

3.4. Januar-april: Elevplaner resterende fag: Samf, geo, bio, kri Nationale test: Dansk, F/K, GEO og BIO (feb/marts) Trivselsmåling: (feb/marts) Medio marts gives karakterer Fyraftensmøde vedr. studietur Ikke uddannelsesparate: ”Handleplaner/aftaler” + skole-hjemsamtale

3.5. Maj/juni: Studietur Medio juni gives karakterer

4. 7. klassetrin

4.1. August/september: Forældremøde (præsentation af lærerteam, valgfagsordning, forventningsafklaringer, opsparing studietur, klasseforældreråd for årgangen?, konfirmationsforberedelse mv.) Rystesammenture

4.2. Oktober-december: Frivillige nationale test F2 i Dansk og matematik 6. klasse, samt F1 engelsk 7. klasse Stafetlogmøder / opfølgning elever med særlige behov /indstillinger vedr. læsning/faglig udredn. (PPR) Socialt arrangement ?

4.3. Januar-april: National test i engelsk 7.kl (marts) National trivselsmåling (marts) Elevplaner: Dansk+matematik+engelsk +personlige og sociale kompetencer) Skole-hjemsamtaler Tilmelding studietur 8. årgang og skolegang 8. årgang marts/april Planlægning af studietur (budget forelægges leder inden bestilling) (Fyraftensmøde??)