สถานที่ท่องเที่ยว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สถานที่ท่องเที่ยว by Mind Map: สถานที่ท่องเที่ยว

1. To view the most important shortcuts, click on the question mark in the bottom right corner of your map editor, then click "Key Shortcuts"

2. This is a sibling idea

3. Add links, tasks or files to your topics, using the widgets in the sidebar

3.1. อุดรธานี

4. Germany

5. อยุธยา

5.1. วท.พาณิยการอยุธยา

6. สวนนก

7. เชียงใหม่

7.1. ต่างประเทศ

7.1.1. /iy

7.1.1.1. เฟอรารี

7.1.2. นิวซีแลนด์

7.1.3. ยุโรป

8. Open the Theme menu from the bottom of your map editor to change your map theme

9. ยาลดความดัน

9.1. ยาลม

9.1.1. ยาหม่อง

9.2. ยาพารา

10. ตะวันออก

10.1. Follow our blog to never miss an important update, downtime warning or tutorial!

10.2. ชลบุรี

10.2.1. ทะเล

10.2.2. ภูเขา

10.3. ระยอง

10.3.1. เกาะ

10.3.2. อาหารทะเล

10.4. จันทบุรี

10.4.1. ทะเล

10.5. นำตก

10.5.1. น้ำตกตรอกนอง

10.6. ตราด

11. ภาคกลางนะค่ะ

12. ภาคใต้

12.1. Add a sibling idea by hitting ENTER

12.2. Add a child idea by hitting TAB

12.2.1. This is a child idea

12.3. Choose icons and images to decorate your mind map

12.4. Change your map layout by opening the layout options in the upper left corner of your screen

12.5. Advanced

12.5.1. Simply hold down COMMAND i.e. CTRL and Click & Drag to create a slide for one or multiple topics

12.5.2. Create a presentation of your mind map by clicking the presentation icon in the bottom left corner of your screen

12.5.2.1. Set transitions for your slides

12.5.2.2. Click "Start Slideshow" to view your presentation

12.5.3. You can share your map with anyone via email

12.5.4. Open the Sharing Settings from the bottom of your map editor to share the map with a friend or publish it to the web

12.5.4.1. You can publish your map and enable anyone with an internet access to find it

12.5.4.2. You can embed your map on a blog or website

12.5.5. อาหาร

12.6. ยะลา

12.6.1. เขื่อนบางลาง

12.6.2. ทะเลหมอกเบตง

12.7. ปัตตานี

12.8. กระบี่

12.9. ตรัง

12.9.1. หาดปากเมง

12.10. สุราฏธานี

12.11. พัทลุง

13. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

13.1. ขอนแก่น

13.2. อุบลราชธานี

13.3. เลย

13.4. Download our native mobile apps for iOS and Android to mind map on the go!

14. ภาคเหนือ

14.1. พิษณุโลก

14.2. เชียงใหม่

14.3. แพร่

14.4. น่าน

15. เชียงราย

16. ภาคไหน

16.1. ไม่รู้

17. ต่างประเทศ

17.1. ยุโรป

17.1.1. UK

17.2. อเมริกา

18. บนดอย

19. ชายทะเล

20. หาดทราย9999999

21. ไทย

22. ไทย

22.1. hjjjhkhjlk

23. ภาคไหน

24. ชัยนาท นกใหญ่

25. ภาคไทย

25.1. ัััพพัั

25.1.1. พะัพะั