Els Volcans

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Els Volcans by Mind Map: Els Volcans

1. Que Són?

1.1. Són esquerdes de l'escorça terrestre

2. Els Materials Volcànics

2.1. Cendres

2.2. Bombes Volcàniques

2.3. Pedra Tosca o Basalt

3. Les Erupcions Volcàniques

3.1. Els gasos del magma són alliberats

3.2. Una bona massa del magma vessa

3.3. Alguns fragments del magma surten projectats

4. Les Parts D'un Volcà

4.1. La Xemeneia

4.2. La Cambra Magmàtica

4.3. El cràter

4.4. La boca volcànica

4.5. El con volcànic