A beszéd és mozgásfejlődés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A beszéd és mozgásfejlődés by Mind Map: A beszéd és mozgásfejlődés

1. MOZGÁSFEJLŐDÉS

1.1. Mozgás szerepe:Világ felfedezése, tapasztalat szerzés, értelmi műveletek eredete

1.1.1. természetes mozgások szerepe

1.1.2. korai fejlődés alapja

1.2. Tanulási elemek

1.2.1. mozgásbeli infók rendszerezése

1.2.2. raktározás, előhívás

1.3. Mozgásdinamika

1.4. Mozgás jellemzői

1.4.1. genetikai meghatározottság

1.4.2. fejlődés periodikus jellege

1.5. Egyedfejlődési sor(MARTON_DÉVÉNYI)

1.5.1. kúszás

1.5.2. mászás

1.5.3. járás

1.6. finom motoros koordináció

1.7. pszichomotoros fejlesztés

1.7.1. pszichikus funkciók

1.7.1.1. részképesség zavarok

1.7.1.2. tanulási problémák

1.7.1.3. magatartásproblémák

1.7.2. mozgástevékenység

2. BESZÉDFEJLŐDÉS

2.1. Emberi kommunikációs egyedfejlődési forma

2.1.1. írás

2.1.2. olvasás

2.1.3. beszéd

2.2. Beszédfejlődési zavarok

2.2.1. olvasás-írás nehézségek

2.2.1.1. primer okok:

2.2.1.1.1. hiányos fejlődés, előkészítő folyamatok zavara

2.2.1.2. szekunder okok

2.2.1.2.1. beszédzavar, iskolai kudarc

2.2.2. 1. megkésett beszédfejlődés

2.2.2.1. kritérium: 3. életév betöltése, tünetek a fejlődés különböző szakaszaiban, különböző területeken

2.2.3. 2. auditív agnózia

2.2.4. 3. verbális apraxia

2.2.5. 4. írási, helyesírási gyengeség

2.2.6. 5. ritmus zavar: hadarás dadogás

2.3. nyelvi készség

3. KUTATÁS

3.1. Vizsgálati személyek

3.1.1. beszédfejlődésben elmaradott gyermekek

3.2. terület:

3.2.1. központi idegrendszer vezérlése

3.3. Forma:

3.3.1. longitudinális

3.4. Kutatók és Eredményeik

3.4.1. VIHOLAINEN

3.4.1.1. Első vizsgálata:

3.4.1.1.1. vizsgálati csoport:1,5-2 éves kor közötti normál, és a éptól eltérő fejlődésű gyerekek

3.4.1.1.2. vizsgálat tárgya: beszéd- és mozgásfejlődés

3.4.1.1.3. eredmény: valószínűleg! elmaradt mozgásfejlődés

3.4.1.2. Második vizsgálata

3.4.1.2.1. vizsgálati csoport: 75 diszlexia-veszélyeztetett gyermek ill. egészséges fejlődésű gyermek

3.4.1.2.2. vizsgálat tárgya: mozgásfejlődés <-> nyelvi és olvasási készségek

3.4.1.2.3. eredmény: 1.mozgásfejlődés kapcsolatban áll a későbbi olvasási készséggel 2. lassú mozgásfejlődés és a nyelvi fejlődés szoros összefüggése

3.4.1.2.4. kritériuma: gyermek családjában volt olvasási zavar

3.4.2. TRAUNER

3.4.2.1. Nyelvi fejlődési elmaradás

3.4.2.1.1. járásban késés

3.4.2.2. alulműködések

3.4.2.2.1. synkinézis, a finom mozgás és a hiperreflexia

3.4.2.3. Gyerekek: legtöbb neurológiai tünettel

3.4.2.3.1. legalacsonyabb nyelvi készségszint

3.4.3. RINTALA és LINJANA

3.4.3.1. vizsgálati csoport: diszfáziás gyerekek

3.4.3.2. vizsgálat tárgya: nagymozgás és annak fejleszthetősége

3.4.3.3. megfigyelés/eredmény: beszédzavaros gyerekek eltérő alapú nagymozgás-szinttel rendelkeznek

3.4.3.4. korrekció: 8 hetes motoros fejlesztés

3.4.3.4.1. határozott javulás

3.4.4. W EBSTER és mtsai:

3.4.4.1. kutatási csoport: Nyelvi Fejlődési Elmaradást mutató gyerekek

3.4.4.2. Kutatás tárgya: finom- és nagy mozgás iskolába lépéskor egyéb iskolaérettségi vizsgálattal összefüggésben.

3.4.4.3. Felmérés:

3.4.4.3.1. nyelvi képességek

3.4.4.3.2. motoros képességek

3.4.4.3.3. kognitív képességek

3.4.4.4. Eredmény:52%-ánál motoros alulműködés

3.4.5. SHAPIRO

3.4.5.1. Eredmények: gyermekkori motoros és nyelvi fejlődés

3.4.5.1.1. későbbi olvasási zavar

3.4.5.2. korai nyelvi fejlődés

3.4.5.2.1. diszlexia

3.4.6. MARTON - DÉVÉNYI

3.4.6.1. mozgásstádium

3.4.6.2. gyakorlás

3.4.6.3. ember

3.4.6.4. kommunikáció fejlődés

3.4.7. ONNOR - KUNTZ

3.4.8. DEWEY

3.4.8.1. mozgás problémás gyerekek

3.4.8.1.1. figyelmi téren veszélyeztetett

3.4.8.1.2. tanulási téren veszélyeztetett

3.4.8.1.3. szociális téren veszélyeztetett

3.4.8.2. éretlen idegrendszer

3.4.8.2.1. pontatlan célvezérelt mozgások

3.4.8.2.2. lényeges/lényegtelen információk elkülönítésének hiánya

4. ÉSZLELÉS

4.1. Percepció

4.2. hallás észlelés : verbalitás alapja

4.3. AGY

4.3.1. feladata: infók feldolgozása,tárolása, megválaszolása

4.3.2. LATERÁCIÓ

4.3.2.1. Probléma

4.3.2.1.1. 3 éves korig nem mutatható ki a kézdominancia-> zavar: beszédfejlődés, írott nyelv elsajátítása

4.3.2.2. Megjelenése

4.3.2.2.1. idegrendszeri szerveződési folyamat végén anyanyelv-elsajátítás során a nyelvi elemek hatására mozgásérzékszervi fejlődés utolsó állomása

4.3.2.3. DÉVÉNYI

4.3.2.3.1. idegrendszer részleges fejlődési problémája fejlesztés elsődleges célja: stabil, azonos oldali dominancia kialakítása

4.3.3. BESZÉD

4.3.3.1. központ: Bal félteke

4.3.3.2. terület: Broca

4.3.3.2.1. beszédprodukció

4.3.3.3. terület: Wernicke

4.3.3.3.1. beszédmegértés

5. MINTAVÉTEL, VIZSGÁLAT

5.1. ANAMNÉZIS

5.1.1. szülők

5.1.2. korai mozgás,-beszédfejlődés

5.2. MOZGÁSFELMÉRŐ TESZT

5.2.1. 2005 szeptember

5.2.2. Marton Dévényi Éva

5.2.3. 176 gyermek

5.2.4. budapesti óvodák

5.2.4.1. Meséskert

5.2.4.2. Liget Óvoda

5.2.5. 14 mozgáscsoport

5.2.5.1. csecsemőkori nagymozgások

5.2.5.2. kisgyermekkori mozgások

5.2.5.3. keresztezett mozgások

5.2.5.4. egyensúly

5.2.5.4.1. statikus

5.2.5.4.2. dinamikus

5.2.5.4.3. játékos

5.2.5.4.4. egyéb

5.2.5.5. rugalmasság

5.2.5.6. ritmus

5.2.5.7. testséma

5.2.5.8. finommotorika

5.2.5.9. térbeli mozgások

5.2.6. 70 perc

5.2.7. vizsgálati lap

5.2.8. mozgásformák

5.2.8.1. 5-ös skála

5.2.9. átlag/százalékos érték

5.3. FEJLESZTÕ ÓVÓPEDAGÓGUS

5.4. ÓVODÁS GYERMEKEK

5.4.1. 5-6 év

5.5. DOMINANCIA

5.5.1. szem,-fül,-kéz,-láb egyoldali preferálás

5.5.1.1. agyféltekék összehangolt működése

5.5.1.2. iskolaérett

5.6. CÉL

5.6.1. mozgás összehasonlítás

5.6.1.1. beszédfejlődésben elmaradt

5.6.1.2. kontroll csoport

5.7. EREDMÉNY

5.7.1. mozgás összehasonlítása

5.7.1.1. 2 mintás t-próba

5.7.1.2. korreláció

5.7.2. különbségek

5.7.2.1. normál állapot

5.7.2.1.1. gyerekek 40%-a, azonos jobb oldali dominancia

5.7.2.1.2. 58%-ban harmonikus kar-láb koordináció

5.7.2.1.3. 42%-nak voltak nehezek a feldadatok

5.7.2.2. kóros állapot

5.7.2.2.1. gyerekek 39%-nál kialakulatlan dominancia

5.7.2.2.2. 39%-ban harmonikus kar-láb koordináció

5.7.2.2.3. 60%-nak voltak nehezek a feladatok

6. GYERMEK

6.1. egészséges fejlődés

6.2. mozgásigény

6.3. életkori sajátosság

6.4. fizikai/mentális fejlődés

6.5. mozgásformák

6.6. mozgástér

6.7. eszközök

6.8. engedély

7. Felhasznált szakirodalom:

7.1. Rácz-F. Földi-Barthel: A beszéd- és mozgásfejlődés összefüggései