วิชาเทคโนฯ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
วิชาเทคโนฯ by Mind Map: วิชาเทคโนฯ

1. การสืบค้นางการพยาบาล

2. การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอ

3. การติดต่อการสื่อสาร

4. การใช้งานฐานข้อมูล

5. กฏหมาย พรบ. คอมพอวเตอร์