Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

HA azido sendoa 150 mL 0.2 M by Mind Map: HA azido sendoa 150 mL 0.2 M
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

HA azido sendoa 150 mL 0.2 M

Zenbatekoa da disoziazio-gradua?

Guztiz disoziatzen da ...

Zenbatekoa da hidronio ioien kontzentrazioa?

[H3O+] = [HA (hasiera)] = ...

Zenbatekoa da pH-a?

pH = - log [H3O+] = ...

Zenbat mol hidronio daude?

n ...

Zer gertatzen da disoziazio-graduarekin ura gehitzen bada?

Ez da aldatzen

Zer gertatzen da pH-rekin ura gehitzen bada?

pH-a 7-rantz desplazatzen da

pH aldatzen da era honetan ...

Zenbat protoi askatzen ditu azido-molekula bakoitzak?

Protoi bat ...