Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Zenbat kobre lortzen dugu zelula elektrolitikoan? by Mind Map: Zenbat kobre
lortzen dugu
zelula
elektrolitikoan?
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Zenbat kobre lortzen dugu zelula elektrolitikoan?

DATUAK:

1.25 L disoluzio; [CuCl2]= 1.2 M

Masa atomikoak: Cu=63.5; Cl=35.5

Pasatako korronte elektrikoa

I=12 A; t=4 ordu

Zer elektrodoan agertuko da kobre metalikoa?

Erredukzioa denez ...

... katodoan

Zer semi-erreakzioak adierazten du kobrearen eraldaketa?

Cu2+ + 2 e- ---> Cu

Zer estrategia erabili lortutako kobrearen masa kalkulatzeko?

1)

Pasatako karga kalkulatu, q = I * t, I=12 A = 12 Coulomb/s, t =14400 s, q = 172800 C

2)

Karga eta mol e- baliokidetasuna kontuan hartu, 1 F (Faraday) = 96500 C, 1 mol e- = 96500 C

3)

Erredukzio-ekuazio kimikoarekin kalkulua egin, m(Cu) = 172800 C *(1 mol e-/96500 C) * (1 mol Cu/2 mol e-) * (63.5 g Cu/1 mol Cu), m(Cu) = 56.85 g Cu

Amaitutakoan, zenbat da disoluzioaren kobre kontzentrazioa?

1)

Hasierako mol-kopurua, n(Cu2+) = 1.2 M * 1.25 L = 1.5 mol Cu2+

2)

Cu metalera eraldatuak, n(Cu) = 0.90 mol Cu

3)

Amaierako mol-kopurua, n(Cu2+) = 0.6 mol Cu2+

4)

Amaierako kontzentrazioa, [Cu2+] = n/V = 0.48 M