Українська література і літературна критика другої половини ХІХ століття

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Українська література і літературна критика другої половини ХІХ століття by Mind Map: Українська література і літературна критика другої половини ХІХ століття

1. Змістовий модуль 2. Українська література 1870-1880-х рр.

1.1. Теоретичний матеріал

1.1.1. Лекція 9. І.Нечуй-Левицький

1.1.2. Лекція 10. Панас Мирний

1.1.3. Лекція 11. Олена Пчілка

1.1.4. Лекція 12. Борис Грінченко

1.1.5. Лекція 13. Українська поезія останньої третини ХІХ століття.

1.1.6. Лекція 14. Іван Франко

1.2. Семінари

1.2.1. Семінари 9-10. Романи "Хмари" та "Над Чорним морем" І.Нечуя-Левицького.

1.2.2. Семінар 11. Роман Панаса Мирного "Повія"

1.2.3. Семінар 12.. Повість Олени Пчілки "Товаришки": ідейні акценти.

1.2.4. Семінар 13. Художня проза Б.Грінченка.

1.2.5. Семінар 14. Українська поезія останньої третини ХІХ століття.

1.2.6. Семінар 15. І.Франко - поет

1.2.7. Семінар 16. Художня проза І.Франка.

1.3. Самостійна робота

1.3.1. Комікс за мотивами казки І.Франка

1.4. Модульний контроль

2. Змістовий модуль 1. Українська література 1850-1860-х рр.

2.1. Теоретичний матеріал

2.1.1. Лекція 1. Суспільно-політичні та культурні передумови розвитку української літератури другої половини ХІХ ст.

2.1.2. Лекція 2. Літературні дискусії, полеміки 1870-18090-х рр.

2.1.3. Лекція 3. Марко Вовчок.

2.1.4. Лекція 4. Анатоль Свидницький

2.1.5. Лекція 5. Олекса Стороженко

2.1.6. Лекція 6. Юрій Федькович

2.1.7. Лекція 7. Леонід Глібов

2.1.8. Лекція 8. Степан Руданський

2.2. Семінари

2.2.1. Семінар 1. Українська література в історичному контексті другої половини ХІХ століття.

2.2.2. Семінар 2. Літературна дискусія 1873-1878 років.

2.2.3. Семінар 3. "Три долі" Марка Вовчка.

2.2.4. Семінар 4. "Люборацькі" А.Свидницького - перший соціально-психологічний роман в українській літературі.

2.2.5. Семінар 5. "Марко Проклятий " Олекси Стороженка.

2.2.6. Семінар 6. Художня проза Юрія федьковича.

2.2.7. Семінар 7. Творчість Л.Глібова.

2.2.8. Семінар 8. Творчість С.Руданського.

2.3. Самостійна робота

2.3.1. Сторінка Марка Вовчка у соцмережі

2.4. Модульний контроль

3. Змістовий модуль 3. Українська драматургія і театр другої половини ХІХ століття.

3.1. Теоретичний матеріал

3.1.1. Лекція 15. Михайло Старицький

3.1.2. Лекція 16. Марко Кропивницький

3.1.3. Лекція 17. Іван Карпенко-Карий

3.2. Семінари

3.2.1. Семінар 17. Драма М.Старицького "Талан"

3.2.2. Семінар 18. Драматургія М.Кропивницького

3.2.3. Семінар 19. Історична трагедія І.Карпенка-Карого "Сава Чалий" .

3.3. Модульний контроль

3.4. Самостійна робота

3.4.1. Порівняльний аналіз комедії М.Старицького "За двома зайцями" і однойменного кінофільму.

4. Екзамен