การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 by Mind Map: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

1. บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

2. บทที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ

3. บทที่ 3 ชนิดข้อมูล

4. บทที่ 4 โครงสร้างภาษา

5. บทที่ 5 ตัวดำเนินการต่างๆ

6. บทที่ 6 คำสั่งพื้นฐาน

7. บทที่ 7 คำสั่งตัดสินใจเลือกการทำงาน

8. บทที่ 8 คำสั่งแบบวนลูป