Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CSA - Certified Software Advisior by Mind Map: CSA - Certified Software Advisior
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CSA - Certified Software Advisior

korzyści dla partnera: uzyskanie zwrotu 20-30% wartości sprzedanej licencji Dynamics CRM od Microsoft tytułem rekompensaty wysiłku poniesionego w procesie sprzedaży  umieszczenie partnera na liście partnerów CRM Dynamics dostępnej na www.microsoft.pl/crm uzyskanie wsparcia handlowego od Microsoft

Wymagania (Egzaminy)

3 certyfikaty wniesione przez co najmniej 2 osoby

#MB2-421 (CRM 3.0 Installation and Configuration)

#MB2-422 (CRM 3.0 Customization)

#MB2-423 (CRM 3.0 Applications)

Centra szkoleniowe

Combidata

MCSK

Linki

PL

EN