Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

CSA - Certified Software Advisior by Mind Map: CSA - Certified Software Advisior
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CSA - Certified Software Advisior

korzyści dla partnera: uzyskanie zwrotu 20-30% wartości sprzedanej licencji Dynamics CRM od Microsoft tytułem rekompensaty wysiłku poniesionego w procesie sprzedaży  umieszczenie partnera na liście partnerów CRM Dynamics dostępnej na www.microsoft.pl/crm uzyskanie wsparcia handlowego od Microsoft

Wymagania (Egzaminy)

3 certyfikaty wniesione przez co najmniej 2 osoby

#MB2-421 (CRM 3.0 Installation and Configuration)

Kurs 8526 (3 days), Combidata, Cena: 350zł (szkolenie dofinansowane), Warszawa Od 7-4 do 9-4-2008, wolne miejsca (6), Warszawa Od 12-5 do 14-5-2008, brak miejsc, MCSK, Cena: 2550zł, Termin do uzgodnienia

#MB2-422 (CRM 3.0 Customization)

Kurs MS 8525 (3 days), Combidata, Cena: 350zł (szkolenie dofinansowane), Termin do uzgodnienia, MCSK, Cena: 2250zł, Warszawa Od 24-4 do 25-4-2008, wolne miejsca

#MB2-423 (CRM 3.0 Applications)

Kursy MS 8521, MS 8522, MS 8523, MS 8524 (3 days), Combidata, Cena: 170zł (szkolenie dofinansowane), Warszawa Od 7-4 do 9-4-2008, brak miejsc, MCSK, Cena: 2900zł, Warszawa Od 14-4 do 16-4-2008, wolne miejsca

Centra szkoleniowe

Combidata

Infolinia: 0801-30-30-30

Tel. (058) 550-95-50

microsoft@combidata.pl

http://www.combidata.pl

MCSK

Tel.: +4822 873 27 09

Tel.: +4881 441 11 77

http://www.mcsk.pl

Rafał Suski, rafal.struski@mcsk.pl, Tel: (081) 441 11 77

Linki

PL

http://www.microsoftcrm.pl/CDP.CMS/Artykul.aspx?artid=5

EN

https://partner.microsoft.com/global/productssolutions/dynamics/40012663

http://download.microsoft.com/download/2/f/1/2f116258-b975-41c1-81e3-3fe2c00e423e/partner_faq_csa_update.pdf