Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

CSA - Certified Software Advisior by Mind Map: CSA - Certified Software Advisior
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

CSA - Certified Software Advisior

korzyści dla partnera: uzyskanie zwrotu 20-30% wartości sprzedanej licencji Dynamics CRM od Microsoft tytułem rekompensaty wysiłku poniesionego w procesie sprzedaży  umieszczenie partnera na liście partnerów CRM Dynamics dostępnej na www.microsoft.pl/crm uzyskanie wsparcia handlowego od Microsoft

Wymagania (Egzaminy)

3 certyfikaty wniesione przez co najmniej 2 osoby

#MB2-421 (CRM 3.0 Installation and Configuration)

Kurs 8526 (3 days), Combidata, Cena: 350zł (szkolenie dofinansowane), Warszawa Od 7-4 do 9-4-2008, wolne miejsca (6), Warszawa Od 12-5 do 14-5-2008, brak miejsc, MCSK, Cena: 2550zł, Termin do uzgodnienia

#MB2-422 (CRM 3.0 Customization)

Kurs MS 8525 (3 days), Combidata, Cena: 350zł (szkolenie dofinansowane), Termin do uzgodnienia, MCSK, Cena: 2250zł, Warszawa Od 24-4 do 25-4-2008, wolne miejsca

#MB2-423 (CRM 3.0 Applications)

Kursy MS 8521, MS 8522, MS 8523, MS 8524 (3 days), Combidata, Cena: 170zł (szkolenie dofinansowane), Warszawa Od 7-4 do 9-4-2008, brak miejsc, MCSK, Cena: 2900zł, Warszawa Od 14-4 do 16-4-2008, wolne miejsca

Centra szkoleniowe

Combidata

Infolinia: 0801-30-30-30

Tel. (058) 550-95-50

microsoft@combidata.pl

http://www.combidata.pl

MCSK

Tel.: +4822 873 27 09

Tel.: +4881 441 11 77

http://www.mcsk.pl

Rafał Suski, rafal.struski@mcsk.pl, Tel: (081) 441 11 77

Linki

PL

http://www.microsoftcrm.pl/CDP.CMS/Artykul.aspx?artid=5

EN

https://partner.microsoft.com/global/productssolutions/dynamics/40012663

http://download.microsoft.com/download/2/f/1/2f116258-b975-41c1-81e3-3fe2c00e423e/partner_faq_csa_update.pdf