Сучасні ІКТ в галузі фізичної культури і спорту

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні ІКТ в галузі фізичної культури і спорту by Mind Map: Сучасні ІКТ в галузі фізичної культури і спорту

1. Змістовий модуль 3. Основи роботи з інформацією

1.1. Лекція 5. Основи роботи операційної системи Windows та її прикладних програм

1.2. Лекція 6. Основи роботи з MS Office

1.3. Практичні роботи

1.3.1. Практична робота 11. Основи роботи операційної системи Windows та її прикладних програм

1.3.2. Практична робота 12. Основи роботи з MS Office

1.3.3. Практичне заняття 13. Основи роботи з MS Word.

1.3.4. Практична робота 14. Редагування текстової інформації

1.3.5. Практичне заняття 15. Основи використання табличного процесора Excel.

2. Змістовий модуль 1. Основи роботи з інформаційними ресурсами навчальних закладів

2.1. Лекція 1. Інформаційні ресурси навчальних закладів

2.2. Лекція 2. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту

2.3. Практичні роботи

2.3.1. Практична робота 1. Інформаційні ресурси навчальних закладів

2.3.2. Практична робота 2. Основи користування сайтом університету, факультету, кафедри

2.3.3. Практична робота 3. Основи користування електронним обліковим записом та поштою

2.3.4. Практична робота 4. Основи користування електронним навчальним курсом

2.3.5. Практична робота 5. Створення контенту електронного навчального курсу

3. Змістовий модуль 4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології

3.1. Лекція 7. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Лекція 8. Сучасні методи роботи з інформацією у галузі

3.2.1. Define actions as necessary

3.3. Практичні роботи

3.3.1. Практичне заняття 16. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у галузі фізичної культури та спорту.

3.3.2. Практична робота 17. Характеристика технологій у галузі

3.3.3. Практичне заняття 18. Основи теорії вимірювань.

3.3.4. Практична робота 19. Сучасні методи роботи з інформацією у галузі

3.3.5. Практична робота 20. Сучасні пристрої для роботи з інформацієюЗавдання

4. Змістовий модуль 2. Основи роботи з інформаційно-комунікаційними технологіями

4.1. Лекція 3. Історичні аспекти виникнення та основні поняття та терміни, що застосовуються в сучасних інформаційних технологіях в галузі.

4.2. Лекція 4. Особливості використання інформаційно-пошукових систем.

4.3. Практині роботи

4.3.1. Практична робота 6. Історичні аспекти виникнення та основні поняття та терміни, що застосовуються в сучасних інформаційних технологіях в галузі.

4.3.2. Практична робота 7. Використання глобальної мережі Інтернет, її можливості та ресурси.

4.3.3. Практична робота 8. Особливості використання інформаційно-пошукових систем.

4.3.4. Практична робота 9.Електронні інформаційні ресурси

4.3.5. Практична робота 10. Соціальні мережі