Minä kasvattajana

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Minä kasvattajana by Mind Map: Minä kasvattajana

1. Työ

1.1. Yhteisömanageri

1.1.1. Nuorten ohjaaminen ja kohtaaminen verkossa

1.1.1.1. Ryhmänohjaus

1.1.1.1.1. Kannustaminen, rohkaiseminen, motivointi

1.1.1.1.2. Vertaisohjaus

1.1.1.1.3. Läsnäolo, kuuntelu, empatia, ymmärrys

1.1.1.1.4. Kyseenalaistaminen, rohkaisu itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun.

1.1.1.1.5. Palveluohjaus

1.1.1.1.6. Tukeminen

1.1.1.1.7. Lasten oikeuksien edistäminen: tiedon jakaminen ja keskustelu.

1.1.1.1.8. Ohjaus on kohderyhmälähtöistä

1.1.1.1.9. Mielenterveys: hyvinvointiin ja arjenhallintaan liittyvä ohjaus. Terveelliset elämäntavat ja ihmissuhteet.

1.1.1.1.10. Mediakasvatus

1.1.1.1.11. Tiedon jakaminen

1.1.1.1.12. Osallisuus ja osallistaminen

1.1.1.2. Yksilöohjaus

1.1.1.2.1. Palveluohjaus

1.1.1.2.2. Läsnäolo, ymmärrys, kuuntelu, empatia

1.1.1.2.3. Tilanteen kartoittaminen. Mitä on jo tehty? Positiivinen palaute ja rohkaisu.

1.1.1.2.4. Työnhaku-ja opiskelu-ohjaus

1.1.1.2.5. Tukeminen

1.1.1.2.6. Seksuaalisuuskasvatus

1.1.1.2.7. Tunnehallinnan ohjaus

1.1.1.2.8. Tarvelähtöinen ohjaus. Yleensä nuori tulee suoralla kysymyksellä ohjaustilanteeseen.

1.1.1.2.9. Arjenhallinta, elämän suunnan etsiminen. "Plan A ja B"

1.1.1.2.10. Kannustaminen, rohkaisu, motivointi

1.1.2. Tiedotus ja sosiaalinen media

1.1.2.1. Kohderyhmä: Nuoret, ammattilaiset, vanhemmat, sidosryhmät

1.1.2.2. Oma toiminta sekä nuoria, nuorten elämää koskeva uutisointi ja tapatumat.

1.1.2.3. Visuaalisuus. Kuvat ja videot

1.1.2.3.1. Mediakasvatus

1.1.2.4. Näkyvyyden edistäminen

1.1.3. Kehittäminen ja yhteistyö

1.1.3.1. Kaupalliset palvelut.

1.1.3.1.1. Kohtaamisen ympäristö

1.1.3.2. Omatoimisesti: nuorten verkkokäyttäytyminen, ajankohtaiset ilmiöt nuorten netinkäytössä ja verkkotyössä, teknologian kehitys, nuorten asema Suomessa. Tilastotieto, kirjallisuus, media.

1.1.4. Verkkovapaaehtoisten koordinointi

1.1.4.1. Rekrytointi, koulutus, viestintä, tapahtumat, toiminnan kehittäminen. Vapaaehtoisten hyvinvointi, yhteisöllisyys, kehittyminen, verkostoituminen.

2. Vahvuudet/Osaaminen

2.1. Persoona

2.1.1. Kuunteleva, läsnäoleva, rauhallinnen, iloinen, kannustava.

3. Kasvatusta ohjaavat arvot ja periaatteet

3.1. Lasten oikeudet

3.2. Nuorisolaki

3.3. Verkkotyön eettiset periaatteet

3.3.1. Ohjaajan ja ohjattavan oikeudet

3.4. Yhdenvertaisuuslaki

3.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön ohjeistus ja periaatteet

3.6. Lastensuojelulaki

4. Kehittämiskohteet

4.1. Esiintymistaidot

4.1.1. Kouluttaminen

4.2. Verkoston kehittäminen

4.3. Ohjaamisen kehittäminen

4.3.1. Napakkuus, sinnikkyys.

4.4. Jatkokoulutus

4.4.1. Seksuaalikasvatus

4.4.2. Erityiskasvatus

4.4.2.1. Erityistarpeiden tunnistaminen

5. Työhyvnvointi

5.1. Työn organisointi, stressinhallinta

5.2. Vapaa-aika: ihmissuhteet ja harrastukset

5.3. Työyhteisö ja verkostot

5.4. Työhyvinvointi -päivät

5.5. Työn rajaaminen

5.6. Työn tauottaminen, aikataulu

5.7. Työnohjaus

6. Kokemus

6.1. Koulutus

6.1.1. Yhdenvertaisuus -koulutus

6.1.2. Perheroolien ympyrät -koulutus

6.1.3. Humanistinen ammattikorkeakoulu

6.1.3.1. Verkko-ohjaaminen

6.1.3.1.1. Vuorovaikutus verkossa

6.1.3.1.2. Tekniset taidot

6.1.3.2. Yhteisöpedagogi

6.1.3.3. Järjestötyö

6.1.4. Nuoret ja seksuaalisuus -koulutus

6.1.5. Vapaaehtoistyö verkossa -koulutus

6.1.6. Kriisikoulutus