Класифікація технічних засобів навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Класифікація технічних засобів навчання by Mind Map: Класифікація технічних засобів навчання

1. Щоб використання технічних засобів контролю знань сприяло підвищенню ефективності управління навчальним процесом, викладач повинен уміти

1.1. складати контрольні програми із своїх дисциплін

1.2. складати контрольні завдання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

1.3. вміло поєднувати традиційні і програмовані форми контролю

1.4. правильно користуватися технічними засобами контролю

1.5. дидактично правильно застосовувати інформаційні комп’ютерні технології навчання

2. Науково-методичні основи організації навчальної роботи з використанням ТЗН;

2.1. Методи

2.1.1. наочно-ілюстративним

2.1.2. активно-евристичним

2.2. Етапи методичної підготовки

2.2.1. Добір до теми технічних засобів, які відповідають освітньо-виховним завданням заняття

2.2.2. Попередній перегляд або прослуховування матеріалу з метою аналізу його змісту

2.2.3. Визначення доцільності використання дібраного матеріалу

2.2.4. Визначення форми навчального заняття

2.2.5. Визначення функції технічних засобів в структурі заняття

2.2.6. Вибір провідного методу у використанні технічних засобів навчання

2.2.7. Визначення способів активізації пізнавальної діяльності учнів на етапах використання технічних засобів навчання

2.2.8. Складання плану заняття

3. Обов’язкові вміння викладача в роботі з ТЗН

3.1. Технічні вміння – здатність конструювати, експлуатувати і управляти ТЗН в навчальному процесі

3.2. Педагогічні вміння – здатність успішно реалізовувати за допомогою ТЗН освітньо-виховну мету навчання

4. Основні принципи навчально-методичного проектування напрямів застосування ТЗН

4.1. Підпорядкування ТЗН педагогічній задачі, а не навпаки.

4.2. Розумне дозування ТЗН у навчанні.

4.3. Поєднання можливостей традиційних засобів і новітніх ТЗН.

4.4. Підвищення ролі викладача в процесі застосування ТЗН.

5. ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

6. ЗА ФУНКЦІЯМИ

7. ЗА СПОСОБОМ ВПЛИВУ

8. Дидактичні функції технічних засобів навчання

8.1. забезпечення науковості навчання

8.2. посилення наочності навчання

8.3. Розвиток пізнавальних інтересів

8.4. здовування міцних навичок

8.5. прискорення темпу вивчення

8.6. активізація самостійної роботи

8.7. звязок теорії з практикою

8.8. обєктивність контролю знань

9. Переваги застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі

9.1. підвищення інтересу й загальної мотивації до навчання

9.2. активізація навчання

9.3. мотивація учнів до змагання

9.4. індивідуалізація навчання

9.5. об'єктивність контролю

9.6. формування вмінь та навичок для різноманітної творчої діяльності

9.7. виховання інформаційної культури