2000-luvun taidot ja valmiudet, joita jo pienille lapsille tulisi opettaa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
2000-luvun taidot ja valmiudet, joita jo pienille lapsille tulisi opettaa by Mind Map: 2000-luvun taidot ja valmiudet, joita jo pienille lapsille tulisi opettaa

1. Laaja-alaiset taidot

1.1. Ajattelu ja oppiminen

1.2. Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

1.2.1. Lisää oma

1.3. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

1.3.1. Lisää oma

1.4. Monilukutaito

1.4.1. medialukutaito

1.4.1.1. Lisää oma

1.4.1.2. Lisää oma

1.4.2. peruslukutaito

1.4.3. viestin tulkinnan ja tuottamisen taito

1.5. TVT-osaaminen

1.5.1. Lisää oma

1.5.1.1. Lisää oma

1.5.2. Lisää oma

1.6. Osallistuminen ja vaikuttaminen

1.6.1. Lisää oma

1.6.2. Lisää oma

2. Lisää oma

3. Lisää oma