Quản lý kinh doanh trên hiSella - các phần có thể nâng cao

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Quản lý kinh doanh trên hiSella - các phần có thể nâng cao by Mind Map: Quản lý kinh doanh trên hiSella - các phần có thể nâng cao

1. CRM

1.1. List chi tiết khách hàng, phân loại

1.1.1. Công nợ

1.1.2. Lịch sử mua giao dịch

1.1.2.1. Mua hàng

1.1.2.2. Đổi Trả hàng

1.1.2.3. Khiếu nại

1.2. Tích điểm khách hàng

1.2.1. tích điểm theo đơn hàng

1.2.2. Phân cấp khách hàng

1.2.3. Khuyến mãi, ưu đãi theo phân cấp

1.3. email marketing

1.3.1. Email theo nhóm KH

1.3.2. Email theo tính chất: định kỳ, khuyến mãi, sinh nhật

1.4. Danh sách chăm sóc định kỳ

1.4.1. Định mức thời gian chăm sóc cho từng đối tượng - nhóm KH

1.4.2. Chăm sóc trực tiếp qua điện thoại hoặc email

1.5. Giao tiếp/ Hỗ trợ khách hàng

1.5.1. Chat trực tiếp trên website (live chat 3rd party)

1.5.2. Form support, tạo ticket từ website

1.5.3. Tối ưu chăm sóc khách hàng FB, Instagram

1.5.3.1. Tập hợp comment, inbox, báo động chưa trả lời

1.5.3.2. Tạo câu trả lời sẵn (canned responses)

1.6. Content marketing

1.6.1. Hỗ trợ crawl content (auto-crawler)

1.6.1.1. share lên website

1.6.1.2. share lên mạng xã hội

1.6.1.3. forum seeding

1.7. Tạo Survey khách hàng

1.7.1. Chạy trên website

1.7.2. Share lên mạng xã hội

1.7.3. Share lên forums

1.8. Documents

1.8.1. Attach Documents vào contacts

1.8.2. Import export list khách hàng

1.9. Thiết lập và quản lý KPI

1.9.1. Set up nhân sự

1.9.2. Chỉ tiêu email gửi

1.9.3. Chỉ tiêu ưu đãi KH

1.9.4. Chỉ tiêu cuộc gọi KH

1.9.5. chỉ tiêu thêm khách hàng mới

1.10. Quản lý hoạt động và Day planner

1.10.1. Tích hợp Google calendar

1.10.2. Tạo To-do list và lên lịch

1.10.3. Nhắc nhở lịch hoạt động sắp diễn ra

1.10.4. Gán chi tiết hoạt động với KH cụ thể

1.11. Phân tích behavior

1.11.1. Google Analytics

1.12. Tiếp cận KH qua các kênh mạng xã hội

1.12.1. FB app management

2. QUẢN LÝ NHÂN VIÊN

2.1. Thông tin chi tiết, phân loại

2.2. Phân quyền truy cập + quản lý hệ thống web

2.3. Theo dõi năng suất làm việc

2.3.1. Theo lịch sử hoạt động

2.3.2. Theo báo cáo doanh số

2.3.3. Tính hoa hồng

2.4. Quản lý ca làm việc

2.4.1. ca

2.4.2. ngày công

3. QUẢN LÝ BÁN HÀNG

3.1. Quản lý đơn hàng

3.1.1. Theo mã vạch

3.1.2. Phân loại đơn hàng

3.1.2.1. bán buôn - bán lẻ - khách VIP

3.1.3. theo nhân viên bán hàng

3.1.4. theo khách hàng

3.1.4.1. Công nợ

3.1.5. Check kho khi tạo đơn

3.1.6. Import - Export excel

3.2. Quản lý trả hàng (khách mua trả)

3.3. Quản lý giao hàng

3.4. Cài đặt mẫu in đơn, chứng từ

3.5. Quản lý bảo hành - khiếu nại (Hậu mãi)

4. SỬ DỤNG OFFLINE

4.1. Cho phép quản lý ngay cả khi ko có mạng

5. SHIPPER

5.1. Viettel

5.2. Giao hàng nhanh

5.3. Giao hàng tiết kiệm

5.4. Bưu điện

5.5. Vận chuyển 24

5.6. Chuyển phát nhanh CPN

6. PHẦN CỨNG

6.1. Máy in hoá đơn

6.2. Máy in mã vạch

6.3. Máy đọc mã vạch

7. BÁO CÁO THỐNG KÊ

7.1. Chi phí

7.2. Doanh thu

7.2.1. theo nhân viên

7.2.2. theo cửa hàng

7.2.3. theo kỳ

7.2.4. theo sản phẩm (danh mục)

7.2.5. theo nhà cung cấp

7.3. Lợi nhuận thực

7.3.1. theo cửa hàng

7.4. Kho

7.4.1. Cảnh báo định mức tồn kho

7.5. Nhập hàng

7.5.1. theo kỳ

7.5.2. theo nhà cung cấp

7.6. Lịch sử các hoạt động gần đây

7.6.1. nội dung tính chất hoạt động

7.6.2. người thực hiện

7.6.3. Giá trị tài chính tương ứng

8. QUẢN LÝ THU CHI

8.1. Chi tiết thu chi

8.1.1. theo thời gian

8.1.2. theo nhân viên

8.1.3. theo kỳ

9. QUẢN LÝ CHI NHÁNH - KHO

9.1. Danh sách + phân loại chi nhánh

9.2. Xuất nhập tồn

9.2.1. theo thuộc tính

9.2.2. theo chi nhánh

9.2.3. theo kỳ

9.3. Luân chuyển hàng giữa các chi nhánh

9.4. Kiểm kho

9.4.1. theo nhân viên

9.4.2. theo kỳ

10. NOTIFICATION

10.1. công nợ

10.1.1. tới hạn

10.1.2. Quá hạn

10.2. Kho

10.2.1. hết hàng

10.2.2. Ít hàng

10.2.3. Ế

10.3. Đơn hàng mới

11. QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

11.1. Thông tin chi tiết

11.2. Tài chính nhập hàng

11.3. Công nợ

11.4. Lịch sử nhập hàng - đối chiếu hiệu quả bán hàng

12. QUÁN LÝ SẢN PHẨM

12.1. Quản lý thông tin hàng hoá

12.1.1. Học theo amazon, ebay, vatgia trong cách show các trường thông tin đặc thù cho 1 loại mặt hàng (thời trang cần thông tin về chất liệu, bảng màu, size guide..., công nghệ cần các trường điền thông số kỹ thuật)

12.2. quản lý giá gốc - giá bán (sỉ, lẻ, Vip)

12.3. Định mức tồn kho min - max

12.4. Lịch sử nhập hàng - Yêu cầu nhập hàng

12.5. Tạo - In mã vạch

12.6. Import - Export excel

12.7. Hàng lỗi - out of period