Технічні засоби навчання

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Технічні засоби навчання by Mind Map: Технічні засоби навчання

1. Науково-методичні основи організації навчальної роботи з використанням ТЗН

1.1. Добір до теми, що вивчається, таких технічних засобів, які відповідають освітньо-виховним завданням заняття

1.2. Попередній перегляд або прослуховування матеріалу з метою аналізу його змісту

1.3. Визначення доцільності використання дібраного матеріалу

1.4. Визначення форми навчального заняття

1.5. Визначення функції технічних засобів в структурі заняття.

1.6. Вибір провідного методу у використанні технічних засобів навчання (наочно-ілюстративний, активно-евристичний) і методичних прийомів показу (повністю, частинами, окремими кадрами)

1.7. Визначення способів активізації пізнавальної діяльності учнів на етапах використання технічних засобів навчання

1.8. Складання плану заняття

2. Створення технічних засобів контролю знань педагогом

2.1. -складати контрольні програми із своїх дисциплін

2.2. -складати контрольні завдання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів

2.3. -вміло поєднувати традиційні і програмовані форми контролю

2.4. -правильно користуватися технічними засобами контролю

2.5. -дидактично правильно застосовувати інформаційні комп’ютерні технології навчання

3. Класифікація ТЗН

3.1. За призначенням

3.1.1. -широкогоко призначення

3.1.2. -спеціальні

3.2. За функціями

3.2.1. -подання інформації

3.2.2. -контролю знань

3.3. За способом впливу

3.3.1. -візуальні

3.3.2. -аудитивні

3.3.3. -аудіовізуальні

4. Основні принципи навчально-методичного проектування і застосування ТЗН

4.1. -підпорядкування ТЗН педагогічній задачі

4.2. -розумне дозування використання ТЗН в сполученні з традиційними методами навчання

4.3. -поєднання можливостей традиційних і нових видів технічних засобів, таких як інформаційні комп’ютерні технології

4.4. -вибір такого варіанту застосування ТЗН, завдяки якому роль викладача підвищується

5. Педагогічні вміння викладача в роботі з ТЗН

5.1. технічними

5.1.1. конструктивно-технічні

5.1.2. експлуатаційно-технічні

5.1.3. контрольно-технічні

5.2. загально педагогічних умінь

5.2.1. конструктивно-проектувальні

5.2.2. організаторські

5.2.3. гностичні

6. Дидактичні засоби ТЗН

6.1. -науковість

6.2. -наочність

6.3. -пізнавальність

6.4. -самостійність

6.5. -міцність знань

6.6. -темп вивчення

6.7. -індивідуальність

6.8. -контроль